Pozvánka na schůzi zastupitelstva 5.11.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na ustanovujíci schůzi nového zastupitelstva Plzeň 10 Lhota, která se bude konat

5.11.2018 od 17:30 v budově UMO10.

Program schůze:

  1. Zahájení,
  2. Složení slibu členů zastupitelstva
  3. Určení zapisovatele a ověřitelů zápisu
  4. Schválení programu
  5. Schválení Jednacího řádu ZMO Plzeň 10 – Lhota
  6. Volba starosty, místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obvodu uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a Volebního řádu
d) volba starosty
e) volba místostarosty

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru a dalších členů
c) volba předsedy kontrolního výboru a dalších členů

 1. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMO
 2. Diskuse
 3. Závěr

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
pdf Oznámení Konání ZMO10 2. 11. 2018 14:34 98 KB 226
pdf VOLEBNÍ ŘÁD MO Plzeň 10_tajnehlasovani 2. 11. 2018 14:34 88 KB 251
pdf Volební řád-veřejné hlasování-I 2. 11. 2018 14:34 78 KB 232
pdf Jednací řád ZMO10 2. 11. 2018 14:34 144 KB 300