Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na schůzi zastupitelstva 5.11.2018

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na ustanovujíci schůzi nového zastupitelstva Plzeň 10 Lhota, která se bude konat

5.11.2018 od 17:30 v budově UMO10.

Program schůze:

  1. Zahájení,
  2. Složení slibu členů zastupitelstva
  3. Určení zapisovatele a ověřitelů zápisu
  4. Schválení programu
  5. Schválení Jednacího řádu ZMO Plzeň 10 – Lhota
  6. Volba starosty, místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obvodu uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a Volebního řádu
d) volba starosty
e) volba místostarosty

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru a dalších členů
c) volba předsedy kontrolního výboru a dalších členů

 1. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMO
 2. Diskuse
 3. Závěr