Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Poslední týden na uzavření smlouvy na kanalizační přípojku

Připomínáme všem, aby nezapomněli uzavřít smlouvu o spolupráci s Vodárnou Plzeň na úřadě ÚMO10 do konce listopadu 2018, pro budoucí připojení ke splaškové kanalizaci, jejíž stavba byla letos na podzim zahájena. Týká se těch, kdo již mají možnost být připojeni, cca v rámci původního projektu (seznam nemovitostí byl dříve zveřejněn, proběhla pro ně schůze na hřišti v 9/2018).

V takovém případě město Plzeň nabídlo, že Vodárna nechá na vlastní náklady vypracovat projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek včetně inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí, navíc tuto smlouvu můžete vyřídit u nás ve Lhotě.

Dobré vědět:

  • vzorové smlouvy jsou na webu úřadu zde, konečnou podobu Vám připraví na úřadě
  • na úřad obvodu se musí dostavit všichni spoluvlastníci nemovitosti (např. oba manželé)
  • úřad MO Plzeň Lhota již v září vyzýval zájemce k vyřešení do 30.11.2018
  • s sebou potřebujete jen občanský průkaz (číslo pozemku v katastru si úřad dohledá)

Následně budete kontaktováni projektantem zhotovitele, který bude už individuálně řešit Vaši přípojku.

(Informace o možnostech a postupu pro ostatní, kteří smlouvu o spolupráci neuzavřou, zatím nebyly zveřejněny)

Informace o výstavbě průběžně aktualizujeme na tomto webu pod Projekty – Splašková kanalizace, najdete zde i hlavní výkresy a etapy stavby.

 

(foto Vodárna Plzeň)