pozvánka na ZMO 3.12.2018

Zveme Vás na pravidelné zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10, které se bude konat 3.12.2018 od 17:30.

Podklady jsou uvedeny v příloze pod příspěvkem.

Program ZMO:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Schválení jednacího řádu [podklady]
 3. Zpráva starostky
 4. Studie MŠ [podklady]
 5. Hospodaření 1-10/2018 [podklady]
 6. Rozpočtová opatření
 7. Rozpočet na rok 2019 [podklady]
 8. Dotace na rok 2019 – Muška [podklady]
 9. Dotace na rok 2019 – Klub maminek [podklady]
 10. Návrh OZV [podklady]
 11. Zřízení přípojky [podklady]
 12. Žádost o přeložku [podklady]
 13. Majetkoprávní vypořádání pro akci Odkanalizování Lhoty [podklady]
 14. Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění PD splašková kanalizace [podklady]
 15. Peněžitá plnění FO [podklady]
 16. Pověření starostky k RO  [podklady]
 17. Kontrola plnění usnesení
 18. Informativní zpráva – plán zasedání ZMO [podklady]
 19. Různé
 20. Závěr

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
pdf Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO 26. 11. 2018 21:13 98 KB 314
pdf informativní zpráva - plán jednání ZMO 26. 11. 2018 21:13 127 KB 263
pdf jednací řád ZMO 2018-2022 26. 11. 2018 21:13 144 KB 398
pdf zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 26. 11. 2018 21:13 99 KB 366
pdf zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 - příloha 26. 11. 2018 21:13 28 KB 243
pdf Pověření k rozpočtovým opatřením 26. 11. 2018 21:13 96 KB 309
pdf přeložka NN - Sokolovna 26. 11. 2018 21:13 100 KB 340
zip dotace 2019 - klub maminek 26. 11. 2018 21:13 1 MB 298
zip dotace 2019 - Muška 26. 11. 2018 21:13 758 KB 277
zip finanční výbor - přehled hospodaření 1-10/2018 26. 11. 2018 21:13 492 KB 248
zip rozpočet na rok 2019 26. 11. 2018 21:13 2 MB 354
zip studie rozšíření MŠ 26. 11. 2018 21:14 20 MB 302
zip doprojektování kanalizace v lokalitě "Polívkov" 26. 11. 2018 21:13 442 KB 263
zip majetkové vypořádání p. Polívka 27. 11. 2018 9:37 2 MB 335
pdf přípojka NN 28. 11. 2018 10:38 97 KB 324