Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

pozvánka na ZMO 3.12.2018

Zveme Vás na pravidelné zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10, které se bude konat 3.12.2018 od 17:30.

Podklady jsou uvedeny v příloze pod příspěvkem.

Program ZMO:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Schválení jednacího řádu [podklady]
 3. Zpráva starostky
 4. Studie MŠ [podklady]
 5. Hospodaření 1-10/2018 [podklady]
 6. Rozpočtová opatření
 7. Rozpočet na rok 2019 [podklady]
 8. Dotace na rok 2019 – Muška [podklady]
 9. Dotace na rok 2019 – Klub maminek [podklady]
 10. Návrh OZV [podklady]
 11. Zřízení přípojky [podklady]
 12. Žádost o přeložku [podklady]
 13. Majetkoprávní vypořádání pro akci Odkanalizování Lhoty [podklady]
 14. Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění PD splašková kanalizace [podklady]
 15. Peněžitá plnění FO [podklady]
 16. Pověření starostky k RO  [podklady]
 17. Kontrola plnění usnesení
 18. Informativní zpráva – plán zasedání ZMO [podklady]
 19. Různé
 20. Závěr