Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Zahájena stavba splaškové kanalizace

20.11.2018 začala stavba splaškové kanalizace prvními výkopy na čerpací stanici č.2. Tedy v místech, kde to většinu obyvatel Lhoty nijak nezatěžuje. Nicméně další práce samozřejmě komfort nás všech zasáhnou, budeme se tedy snažit vás průběžně informovat o harmonogramu prací v každém dalším občasníku a na webových stránkách.

I zhotovitel je povinen informovat občany tam, kde právě bude provádět práce s dostatečným předstihem. Musíme počítat s tím, že komunikace budou uzavírány pro vjezd automobilů.

V pondělí 3.12. se začne pracovat na Návsi – stoka A (na straně dětského hřiště). Pravděpodobně v lednu se zahájí práce v ulici Lesanka – stoka G2 a také Pod Dubovkou – stoka C, směr od Návsi.

Autor: Bc. Zdeňka Hončarová, starostka
Zdroj: Lhotský zpravodaj 12/2018