Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Měření odstřelů

Vážení obyvatelé Lhoty,

vzhledem k tomu, že se hromadí dotazy ohledně měření otřesů a vzhledem k tomu, že chceme předejít šíření jakýchkoliv dezinformací a drbů pramenící z neznalosti stavu rozhodl jsem se stav blíže popsal a uvést na pravou míru.

Na včerejším ZMO bylo schváleno naše usnesení, jehož důsledkem je trvalé měření otřesů v naší lokalitě. Mimochodem, byl to i jeden z bodů našeho volebního programu.

Cílem tohoto měření je získat relevatní podklady pro  další jednání s lomem Litice. Míra otřesů je dána mnoha faktory (poloha domu, síla nálože, místo nálože, „patro“ lomu atd.) a pokud nebudeme mít přesné výsledky certifikovaného měření, nikdo se dále bavit nebude o subjektivních dojmech občanů.

Byl jsem s kolegou Knotkem na schůzce  na UMO6 Litice s pí. starotskou Kantovou a p. místostarostou Hausnerem, kde nám bylo sděleno, že totožné měření již několik let probíhá v litickém katastru a jeho výsledky jsou poté podkladem při řešení požadavků jejich obvodu. Zástupci lomu jsou vstřícní a je v zájmu všech zachovat dobré vztahy s okolními lokalitami.

Není našim cílem lom uzavřít  – to jistě chápete, že je nereálné, ale přesto jsou někteří ochotni tuto smyšlenku šířit.

Měření je tedy prvním (nikoli posledním) krokem, abychom mohli vznášet požadavky a lom mohl na základě našich výsledků odstřel korigovat v případě překročení norem. V Liticích k tomu např. v loňském roce došlo pouze ve dvou případech. V Lhotě může být situace jiná.

Lom a jeho vytěžení je odhadováno při stávající těžbě na dalších 17-20let, poté existuje již projekt jeho rekultivace – součástí je i zatopení lomu a využití k rekreačním účelům.

O dalších postupech Vás budeme samozřejmě informovat, právě pro to, aby informace byly přístupné všem bez rozdílu.

Dále chceme uveřejňovat časy, data  a sílu plánovaných odstřelů, které zástupci lomu pravidelně rozesílají na naše UMO.

Apeluji tedy na všechny rozumné spoluobčany, aby se zamysleli a použili vlastní rozum, než budou něco dále vyprávět a situaci zkreslovat.

Za SNK Pro Vás

Topinka