Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 18.2.2019

Aktualizováno 12.2.2019 (doplněny podklady)

POZVÁNKA

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den 18. února 2019 (pondělí) od 17:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62/51

Program:

1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Rozpočtová opatření [podklady] 4. Žádost o dotace – TJ Sokol Lhota [podklady] 5. Žádost o dotace – HOKRA [podklady] 6. Aktualizace střednědobého investičního plánu [podklady] 7. Rozšířená působnost kontrolního výboru [podklady] 8. Kontrola plnění usnesení
9. Různé
10. Závěr

V Plzni dne 8.února 2019
Bc. Zdeňka Hončarová, v.r.
starostka MO Plzeň 10 – Lhota

zdroj: Úřední deska ÚMO

Mimořádné body:

  1. odstřely lom Litice [podklady] – další informace o tomto bodu naleznete ZDE.

Další náměty k diskuzi

  • hřiště
  • trvalý pobyt a počet evidovaných obyvatel
  • hranice katastru Lhota / Litice

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
zip dotace HOKRA 848 KB 514
zip dotace Sokol 762 KB 512
pdf kompetence KV 99 KB 595
pdf Střednědobý investiční plán - aktualizace 97 KB 692
pdf Rozpočtová opatření č.1-2/2019 103 KB 557
pdf trvalé seismické měření 98 KB 652