Pozvánka na zastupitelstvo 18.2.2019

Aktualizováno 12.2.2019 (doplněny podklady)

POZVÁNKA

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den 18. února 2019 (pondělí) od 17:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62/51

Program:

1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Rozpočtová opatření [podklady]
4. Žádost o dotace – TJ Sokol Lhota [podklady]
5. Žádost o dotace – HOKRA [podklady]
6. Aktualizace střednědobého investičního plánu [podklady]
7. Rozšířená působnost kontrolního výboru [podklady]
8. Kontrola plnění usnesení
9. Různé
10. Závěr

V Plzni dne 8.února 2019
Bc. Zdeňka Hončarová, v.r.
starostka MO Plzeň 10 – Lhota

zdroj: Úřední deska ÚMO

Mimořádné body:

  1. odstřely lom Litice [podklady] – další informace o tomto bodu naleznete ZDE.

Další náměty k diskuzi

  • hřiště
  • trvalý pobyt a počet evidovaných obyvatel
  • hranice katastru Lhota / Litice

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
zip dotace HOKRA 11. 2. 2019 18:42 848 KB 226
zip dotace Sokol 11. 2. 2019 18:42 762 KB 218
pdf kompetence KV 11. 2. 2019 18:42 99 KB 283
pdf Střednědobý investiční plán - aktualizace 11. 2. 2019 18:42 97 KB 310
pdf Rozpočtová opatření č.1-2/2019 11. 2. 2019 18:42 103 KB 220
pdf trvalé seismické měření 15. 2. 2019 20:20 98 KB 300