Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 25.3.2019

Na pondělí 25.3.2019 je svoláno mimořádné zastupitelstvo z důvodu projednání připomínek k územní studii nových lokalit.

Pozor, výjimečně již od 17:00!


Podle zákona o obcích svolávám mimořádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den 25. března 2019 (pondělí) od 17:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru  62 / 51

Program:

  1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
  2. Územní studie rozvojových lokalit [podklady] [přílohy]
  3. Lhotský zpravodaj [podklady] [ukázka]
  4. Různé
  5. Závěr

Výtah ze studie rozvojových lokalit:

  • studie zástavby v západní části Lhoty – oblasti Lesanka, Na Planinách, K Remízku, V Mokřinách
  • řešení dopravy v nové oblasti, technické infrastruktury
  • funkční využití dle ÚPP, koncepce a základní principy
  • rozdělení nových lokalit do bloků a definice možností v každém bloku
  • všechny materiály níže ke stažení (Studie – přílohy)