Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Přehled fondu FRR

Co je FRR?

Fond rezerv a rozvoje (dále jen fond) je trvalým účelovým fondem městského obvodu, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezervy městského obvodu. Tento fond je nedílnou součástí majetku MO 10.

Přehled pohybů na účtu FRR od roku 2018 je uveden v následující tabulce.

Počáteční stav k 1.1.2018 10.932.645,64 Kč
Finanční vypořádání za 2017  + 1.337.463,29 Kč
Konečný stav po FV 12.270.108,93 Kč
I. pololetí 2018
Převod na MMP – Sokolovna -6.000.000,00 Kč
Cesta k Remízku -350.000,00 Kč
převedeno za I. pololetí 2018 -6.350.000,00 Kč
Konečný stav po I. pololetí 5.920.108,93 Kč
II. pololetí 2018
Okna Muška -230.129,00 Kč
Muška rekonstrukce -2.052.847,74 Kč
převedeno za II. pololetí 2018 -2.282.976,74 Kč
Konečný stav k 31.12.2018 3.637.132,19 Kč
Finanční vypořádání za 2018 + 1.498.514,50 Kč*
Konečný stav po FV za 2018 5.135.646,69 Kč*

* bude převedeno na účet FRR MO 10 po schválení fin. vypořádání města Plzně (květen -červen 2019)