Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zastupitelstvo 15.4.2019

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den 15. dubna 2019 (pondělí) od 17:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO 10 – Lhota [podklady]
 4. Splašková kanalizace – lokalita Polívkov
 5. Lhotský zpravodaj [podklady]
 6. Odpadkové koše [podklady]
 7. Novela obecně závazné vyhlášky [podklady]
 8. Prodej pozemku – 426/1 [podklady]
 9. Pronájem části pozemku – 775/2 [podklady]
 10. Pronájem části pozemku – 618/203 [podklady]
 11. Pronájem částí pozemků – 618/379, 618/158, 618/294, 40/1, 824/1, 437/1 [podklady]
 12. Dotace na rok 2019 – Tadeáš Guláš [podklady]
 13. Kontrola plnění usnesení [podklady]
 14. Různé
 15. Závěr