Pozvánka na zastupitelstvo 24.6.2019

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

24.června 2019 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-4/2019 [příloha]
 4. Rozpočtová opatření [příloha]
 5. Převod pozemku – 618/13 [příloha]
 6. Nařízení města – cena za přepravu v MHD [příloha]
 7. Mateřská škola – udělení výjimky [příloha]
 8. Pronájem části pozemku – 618/203 [příloha]
 9. Kontrola plnění usnesení
 10. Různé
 11. Závěr

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
zip převod pozemnků Plzeňský SINOR o.p.s 15. 6. 2019 9:50 741 KB 146
zip změna výše jízdného MHD 15. 6. 2019 9:50 1 MB 161
zip nájem STAVMONTA spol. s r.o. 15. 6. 2019 9:50 316 KB 117
zip MŠ - vyjimka počtu dětí 15. 6. 2019 9:50 235 KB 134
zip FV - rozpočtová opatření 15. 6. 2019 9:50 272 KB 107
zip FV - rozbor hospodaření 15. 6. 2019 9:50 198 KB 100