Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Uzavírka mostu u Litic 2020

Chystá se další uzavírka – tentokrát bude půl roku neprůjezdný most přes přehradu pod Liticemi, na příjezdu od Valchy, zřejmě během stavební sezony 2020. V té době by už měla být průjezdná Kaplířova, bohužel kapacita křižovatky na Borech „u Benziny“ se nijak nezvyšuje a provoz tam tímto omezením + otevřením Kaplířovy (s novým přestupním terminálem a záchytným parkovištěm) ještě víc naroste.

 

Z přehledu investic Správy veřejného statku Města Plzně:

Rekonstrukce mostu PM 089 přes Radbuzu v Liticích

Předmětem stavby bude rekonstrukce silničního mostu nad ústím řeky Radbuzy do přehradní nádrže České údolí. Součástí stavby bude nový levostranný chodník a úprava části komunikace směrem na Valchu (od ulice Spádné až k zóně rekreačních domků). V rámci stavby bude vybudováno i nové veřejné osvětlení. Stavba bude prováděna za plné uzavírky komunikace.

Vybudování nového chodníku (na mostě i mimo něj) si vyžádá příčný posun vozovky směrem k městu. Aby to bylo možno provést, je nutno korunu zemního tělesa rozšířit. Z tohoto důvodu je třeba na východním svahu tělesa vykácet náletové dřeviny a svah částečně přisypat.

Samotný most je starý cca 45 let a dnes je ve stupni V (špatný). Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější vybrána varianta výměny nosné konstrukce. Stavba bude zahájena v roce 2019, hlavní objem prací včetně 6-měsíční uzavírky proběhna v roce 2020. V té době již bude v provozu nová lávka pro pěší přes Radbuzu nad jezem.

 

Z dokumentace Sudop Praha:

Plzeň – Litice – Rekonstrukce mostu PM 089 včetně doplnění chodníku pro chodce v ul. K Valše

Projekt ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí řeší doplnění chodníku na místní komunikaci K Valše v obci Plzeň-Litice v úseku dl. 400 m a opravu mostu ev. č. PM-089.

Ke komunikaci bude na základě požadavku zajištění bezpečného přístupu chodců mezi Plzní-Liticemi a Valchou doplněn jednostranný chodník. Z důvodu posunu osy bude částečně upravena i vozovka.

Je navržena rekonstrukce mostu PM 089, která umožní doplnění chodníku i do úseku mostu. Jedná se o návrh nové nosné konstrukce v podobě nových prefabrikovaných nosníků spřažených betonovou deskou, které nahradí původní nosníky KA 61, včetně nových říms a nutné úpravy obou opěr.

Veřejné osvětlení bude v části úseku přesunuto a v části úseku, kde v současnosti chybí, bude zřízeno nově.

V návaznosti na doplnění chodníku v místě u fotbalového hřiště je navrženo nové schodiště, které nahradí původní ve stejné poloze.

 

Zdroj: SVSMP, SUDOP PRAHA