Pozvánka na zastupitelstvo 16.9.2019

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

16. září 2019 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-7/2019 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení, přílohy]
 5. Navýšení počtu úředníků [příloha]
 6. Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty [usnesení, přílohy]
 7. Navýšení provozního příspěvku MŠ [usnesení, příloha]
 8. Statut města Plzně [usnesení, přílohy]
 9. Návrh OZV – komunální odpad [usnesení, přílohy]
 10. Výkup sloupu – pozemek p.č.618/158 [usnesení, přílohy]
 11. Komise k 700.výročí [příloha]
 12. Kontrola plnění usnesení [příloha]
 13. Různé
 14. Závěr

Návrh na úpravu programu, přidání bodů:

Ukázka možného stylu oplocení hřiště:

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
zip Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty - přílohy 10. 9. 2019 9:50 266 KB 87
pdf Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty 10. 9. 2019 9:50 100 KB 93
pdf zajištění podkladů z úřadu MO10 10. 9. 2019 9:53 198 KB 80
pdf navýšení počtu zastupitelů 10. 9. 2019 9:53 301 KB 95
pdf Rozbor hospodaření 10. 9. 2019 9:55 187 KB 80
zip Rozbor hospodaření - přílohy 10. 9. 2019 9:55 197 KB 76
zip Rozpočtová opatření č.7-9/2019 - přílohy 10. 9. 2019 9:57 293 KB 77
pdf Rozpočtová opatření č.7-9/2019 10. 9. 2019 9:57 148 KB 82
pdf Navýšení počtu úředníků na odboru stavebním a dopravy 10. 9. 2019 9:59 99 KB 116
pdf Obecně závazná vyhláška – komunální odpad 10. 9. 2019 10:02 281 KB 117
zip Obecně závazná vyhláška – komunální odpad - přílohy 10. 9. 2019 10:02 4 MB 81
pdf Novela Statutu města Plzně 10. 9. 2019 10:02 94 KB 91
zip Novela Statutu města Plzně - přílohy 10. 9. 2019 10:02 2 MB 85
pdf Výkup podpěrného bodu – p.č.618/158 10. 9. 2019 10:04 102 KB 96
zip Výkup podpěrného bodu – p.č.618/158 - přílohy 10. 9. 2019 10:04 4 MB 85
pdf Komise k 700. výročí 10. 9. 2019 10:06 98 KB 81
pdf Pravidla pro poskytování dotací 10. 9. 2019 10:10 82 KB 79
zip Pravidla pro poskytování dotací - přílohy 10. 9. 2019 10:10 687 KB 80
pdf Navýšení provozního příspěvku MŠ 10. 9. 2019 10:11 136 KB 79
zip Navýšení provozního příspěvku MŠ - příloha 10. 9. 2019 10:11 249 KB 77
pdf Oplocení dětského hřiště 10. 9. 2019 10:14 81 KB 87
zip Oplocení dětského hřiště - příloha 10. 9. 2019 10:14 7 MB 87
pdf KV plnění usnesení 11. 9. 2019 23:42 207 KB 46