Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zastupitelstvo 16.9.2019

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

16. září 2019 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-7/2019 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení, přílohy]
 5. Navýšení počtu úředníků [příloha]
 6. Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty [usnesení, přílohy]
 7. Navýšení provozního příspěvku MŠ [usnesení, příloha]
 8. Statut města Plzně [usnesení, přílohy]
 9. Návrh OZV – komunální odpad [usnesení, přílohy]
 10. Výkup sloupu – pozemek p.č.618/158 [usnesení, přílohy]
 11. Komise k 700.výročí [příloha]
 12. Kontrola plnění usnesení [příloha]
 13. Různé
 14. Závěr

Návrh na úpravu programu, přidání bodů:

Ukázka možného stylu oplocení hřiště: