Pozvánka na zastupitelstvo 16.9.2019

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

16. září 2019 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-7/2019 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení, přílohy]
 5. Navýšení počtu úředníků [příloha]
 6. Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty [usnesení, přílohy]
 7. Navýšení provozního příspěvku MŠ [usnesení, příloha]
 8. Statut města Plzně [usnesení, přílohy]
 9. Návrh OZV – komunální odpad [usnesení, přílohy]
 10. Výkup sloupu – pozemek p.č.618/158 [usnesení, přílohy]
 11. Komise k 700.výročí [příloha]
 12. Kontrola plnění usnesení [příloha]
 13. Různé
 14. Závěr

Návrh na úpravu programu, přidání bodů:

Ukázka možného stylu oplocení hřiště:

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
zip Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty - přílohy 10. 9. 2019 9:50 266 KB 134
pdf Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty 10. 9. 2019 9:50 100 KB 139
pdf zajištění podkladů z úřadu MO10 10. 9. 2019 9:53 198 KB 131
pdf navýšení počtu zastupitelů 10. 9. 2019 9:53 301 KB 136
pdf Rozbor hospodaření 10. 9. 2019 9:55 187 KB 127
zip Rozbor hospodaření - přílohy 10. 9. 2019 9:55 197 KB 127
zip Rozpočtová opatření č.7-9/2019 - přílohy 10. 9. 2019 9:57 293 KB 121
pdf Rozpočtová opatření č.7-9/2019 10. 9. 2019 9:57 148 KB 136
pdf Navýšení počtu úředníků na odboru stavebním a dopravy 10. 9. 2019 9:59 99 KB 169
pdf Obecně závazná vyhláška – komunální odpad 10. 9. 2019 10:02 281 KB 189
zip Obecně závazná vyhláška – komunální odpad - přílohy 10. 9. 2019 10:02 4 MB 129
pdf Novela Statutu města Plzně 10. 9. 2019 10:02 94 KB 152
zip Novela Statutu města Plzně - přílohy 10. 9. 2019 10:02 2 MB 132
pdf Výkup podpěrného bodu – p.č.618/158 10. 9. 2019 10:04 102 KB 134
zip Výkup podpěrného bodu – p.č.618/158 - přílohy 10. 9. 2019 10:04 4 MB 141
pdf Komise k 700. výročí 10. 9. 2019 10:06 98 KB 124
pdf Pravidla pro poskytování dotací 10. 9. 2019 10:10 82 KB 130
zip Pravidla pro poskytování dotací - přílohy 10. 9. 2019 10:10 687 KB 128
pdf Navýšení provozního příspěvku MŠ 10. 9. 2019 10:11 136 KB 134
zip Navýšení provozního příspěvku MŠ - příloha 10. 9. 2019 10:11 249 KB 124
pdf Oplocení dětského hřiště 10. 9. 2019 10:14 81 KB 132
zip Oplocení dětského hřiště - příloha 10. 9. 2019 10:14 7 MB 145
pdf KV plnění usnesení 11. 9. 2019 23:42 207 KB 92