Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Stručně ze zastupitelstva

Milí Lhoťáci, rád bych Vás v této sekci vždy stručně informoval o proběhlém zastupitelstvu našeho obvodu, co a jak bylo řešeno a rozhodnuto a připojil případně další komentář.

Na posledním pondělním ZMO (16.9.2019) byly řešeny následující body:

 • dle návrhu předsedy finančního výboru Honzy Nováka bylo schváleno rozpočtové opatření související s přesunem peněz mezi účty a to na financování doprojektování kanalizace a pořádání benátské noci
 • návrh na zvýšení počtu úředníků na našem stavebním odboru byl schválen, odcházejícího p. Maška nahradí nová posila do konce roku 2019 a v roce 2020 bude přijat další úředník, který bude řešit stavební věci (přípojky, kanál, povolení atd.) a zároveň na něj bude převedena agenda životního prostředí
 • Zdeňkovi Juzovi byla schválena změna účelu dotace pro technický kroužek
 • pro naši MŠ byl schválen provozní příspěvek na dopravu dětí na plavání
 • na návrh OZV – města Plzně – vyhláška o komunálním odpadu – bylo vzato na vědomí, ale s přípomínkou, aby se nerušil odběr stavební suti do 1t/měsíčně pro občany města zdarma – zde máme pouze „poradní“ hlas, ve věci vyhlášky bude rozhodnuto na ZMP.
  Dále přípomínáme, že se navyšuje poplatek za komunální odpad a to o 120% – tedy nejběžnější nádoba (120l) bude stát nyní 222 Kč měsíčně za týdenní svoz, 134 Kč měsíčně za vývoz 1x 14 dnů
 • byl schválen výkup sloupu
 • v přístím roce nás čeká 700leté výročí zmínky o Lhotě a z toho důvodu byl stanoven počet členů komise na SEDM – komise bude řešit formu oslav a vše s tím spojené. Zdůrazňuji, že nebylo dosud řešeno její personální obsazení.
 • na návrh Honzy Nováka byly schváleny nové podmínky pro udělování dotací naším obvodem
 • po diskusi byl taktéž schválen můj návrh na navýšení počtu zastupitelů od dalšího volebního období na 11 členů.
 • bylo schváleno oplocení dětského hřiště na návsi, ihned po jeho úpravě a doplnění (doufáme rok 2020) – návrh Honza Novák
 • byla schválena forma předávání informací z UMO10 – nyní lze předat informace i v elektronické podobě – podáno mnou, jakožto předsedou KV

Informace a podklady a později i oficiální zápis naleznete v pozvánce zde: https://www.plzen-lhota.cz/2019/09/pozvanka-na-zastupitelstvo-16-9-2019/

V rámci diskuse byla projednávána možnost dle návrhu (Topinka), aby byla upravena provozní doba sběrného kontajneru – zejména přidán den o víkendu a dále možnost 2x ročně (jaro, podzim) realizace „putovního“ kontajneru na bioodpad – tzn. stanovili by se přesné časy a data umístění tohoto kontajneru v různých částech Lhoty (Remíz, Polívkov, Holding atd.) , kde by byla možnost odevzdat větve, trávu atd a nebylo by nutno absolvovat cestu na úřad. Termíny jsem volil s ohledem na práce na zahradách, kdy tento odpad nejvíce vzniká.

Paní starostka přislíbila probrat tyto možnosti s Čistou Plzní, která má vývoz a sběr na starosti.

V bodu zpráva starostky byla diskutována možnost zřízení pobočky pošty, která by mohla zajišťovat výdej a příjem zásilek a balíků. (zajišťovala pí. starostka).  Jednání je zatím otevřené.

 

autor: Ondřej TOPINKA

oficiální zápis v příloze.