Pozvánka na zastupitelstvo 2.12.2019

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

2. prosince 2019 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota,  K Sinoru 62 / 51

program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Hospodaření 1-10/2019 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení, přílohy]
 5. Rozpočet na rok 2020 [usnesení, přílohy]
 6. Novela Statutu Města Plzně [usnesení, přílohy]
 7. Návrh OZV – místní poplatky z pobytu [usnesení, přílohy]
 8. Zřízení Pošta Partner [usnesení]
 9. Vyúčtování dotací za rok 2018 [usnesení]
 10. Dotace na rok 2020 – Muška [usnesení, přílohy]
 11. Dotace na rok 2020 – Klub maminek
 12. Komunikace Za Lesem [usnesení, přílohy]
 13. Peněžitá plnění FO [usnesení]
 14. Pověření starostky k RO [usnesení]
 15. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
 16. Informativní zpráva – plán zasedání ZMO [podklady]
 17. Různé
 18. Závěr

body mimo program (k zařazení):

 

V Plzni dne 22.listopadu 2019

Petr Kodl, v.r.
místostarosta MO Plzeň 10 – Lhota

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
zip dotace Muška - přílohy 26. 11. 2019 8:19 3 MB 36
pdf dotace Muška 26. 11. 2019 8:19 106 KB 34
zip dotace Sokol - přílohy 26. 11. 2019 8:23 3 MB 26
pdf dotace Sokol 26. 11. 2019 8:23 103 KB 36
pdf kontrola dotací 2018 26. 11. 2019 8:25 99 KB 25
pdf peněžitá plnění 26. 11. 2019 8:27 100 KB 16
pdf rozbor hospodaření 26. 11. 2019 8:30 185 KB 27
zip rozbor hospodaření - přílohy 26. 11. 2019 8:31 23 KB 20
pdf Rozpočtová opatření - příloha 26. 11. 2019 8:33 257 KB 18
pdf Rozpočtová opatření 26. 11. 2019 8:33 182 KB 17
zip Komunikace Za Lesem - přílohy 26. 11. 2019 8:35 688 KB 18
pdf Komunikace Za Lesem 26. 11. 2019 8:35 103 KB 32
pdf kontrola usnesení 26. 11. 2019 8:37 100 KB 17
zip Rozpočet na rok 2020 - přílohy 26. 11. 2019 8:38 470 KB 17
pdf Rozpočet na rok 2020 26. 11. 2019 8:38 110 KB 26
pdf Informativní zpráva - plán zasedání ZMO 26. 11. 2019 8:41 126 KB 16
pdf Zřízení Pošta Partner 26. 11. 2019 8:41 93 KB 29
pdf Pověření starostky k RO 26. 11. 2019 8:41 97 KB 22
pdf Návrh OZV – místní poplatky z pobytu - příloha 26. 11. 2019 8:44 198 KB 15
pdf Návrh OZV – místní poplatky z pobytu 26. 11. 2019 8:44 101 KB 25
pdf Novela Statutu Města Plzně - příloha 26. 11. 2019 8:47 138 KB 13
pdf Novela Statutu Města Plzně 26. 11. 2019 8:47 100 KB 15
zip žádost o prodloužení vyúčtování - přílohy 26. 11. 2019 8:49 125 KB 18
pdf žádost o prodloužení vyúčtování 26. 11. 2019 8:49 97 KB 18