Pozvánka na zastupitelstvo 20.1.2020

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota

na 20. ledna 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

program:

  1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
  2. Zpráva starostky
  3. Prodej pozemků p.č. 437/1 a 437/34 [usnesení, příloha]
  4. Dotace 2020 – Klub maminek [usnesení, příloha]
  5. Stanovení odměn [usnesení, příloha]
  6. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
  7. Různé
  8. Závěr

V Plzni dne 10.ledna 2020

Bc. Zdeňka Hončarová, v.r.
starostka MO Plzeň 10 – Lhota

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
pdf dotace Klub maminek 13. 1. 2020 20:27 202 KB 63
zip dotace Klub maminek příloha 13. 1. 2020 20:27 2 MB 59
pdf odměny zastupitelů 13. 1. 2020 20:27 203 KB 72
pdf odměny zastupitelů příloha 13. 1. 2020 20:27 254 KB 51
pdf prodej pozemku 13. 1. 2020 20:27 200 KB 88
zip prodej pozemku příloha 13. 1. 2020 20:27 2 MB 98
pdf kontrola usnesení 14. 1. 2020 16:07 209 KB 57