Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 20.1.2020

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota

na 20. ledna 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

program:

  1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
  2. Zpráva starostky
  3. Prodej pozemků p.č. 437/1 a 437/34 [usnesení, příloha]
  4. Dotace 2020 – Klub maminek [usnesení, příloha]
  5. Stanovení odměn [usnesení, příloha]
  6. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
  7. Různé
  8. Závěr

V Plzni dne 10.ledna 2020

Bc. Zdeňka Hončarová, v.r.
starostka MO Plzeň 10 – Lhota