Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Uzavírka silnice do Litic od 2.3.2020

Od pondělí 2. března bude na více než půl roku uzavřen most mezi Valchou a Liticemi (cca do 31. října)

Jediná cesta do Plzně tak bude kolem přehrady na křižovatku U Darebáka – toto pouze pro osobní automobily a ostatní do výšky 3m, které projedou pod železničním viaduktem. Pro nákladní vozy je objízdná trasa stanovena přes Dobřany. Stejně tak na dálnici D5 nás čeká cesta buď přes Bory, nebo přes Dobřany.

Pěší a cyklisté mohou využít novou lávku, která je jen pár desítek metrů od uzavřeného mostu, a dostat se do Litic i dál na centrum nebo Radobyčice (psali jsme zde).

Zároveň až do jara probíhá uzavírka křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borské parku (psali jsme zde).

Brzy se ještě uzavře lávka pro pěší a cyklisty přes trať na Valše a v plánu je 14-ti denní omezení provozu během stavby kanalizace na hlavní ulici ve Lhotě koncem dubna (psali jsme zde).

SVSMP: Rekonstrukce mostu PM 089 přes Radbuzu v Liticích

Předmětem stavby bude rekonstrukce silničního mostu nad ústím řeky Radbuzy do přehradní nádrže České údolí. Součástí stavby bude nový levostranný chodník a úprava části komunikace směrem na Valchu (od ulice Spádné až k zóně rekreačních domků). V rámci stavby bude vybudováno i nové veřejné osvětlení. Stavba bude prováděna za plné uzavírky komunikace.

Vybudování nového chodníku (na mostě i mimo něj) si vyžádá příčný posun vozovky směrem k městu. Aby to bylo možno provést, je nutno korunu zemního tělesa rozšířit. Z tohoto důvodu je třeba na východním svahu tělesa vykácet náletové dřeviny a svah částečně přisypat.

Samotný most je starý cca 45 let a dnes je ve stupni VI (velmi špatný). Na základě analýzy možností obnovy byla jako nejvhodnější vybrána varianta výměny nosné konstrukce. Stavba bude zahájena v roce 2020, hlavní objem prací proběhne při úplné uzavírce od března do října 2020. Náhradní trasu pro chodce představuje nová lávka přes Radbuzu nad jezem.

Přibližné náklady stavby: 46 mil. Kč; stavba bude zahájena v březnu 2020.

Stanovené objízdné trasy