Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 18.3.2020

Podle zákona o obcích je svoláno jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

18.března 2020 (středa) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Výběrové řízení – nájem sokolovny
 4. Změna vzhledu pietního místa
 5. Vyúčtování dotací za rok 2019
 6. Dotace 2020 – Tadeáš Guláš
 7. Dotace 2020 – HOKRA LHOTA
 8. Sportmanie
 9. Splašková kanalizace, vodovod –  K Jezírku, Na Blatech
 10. Výkup pozemku p.č.771/7
 11. Výkup částí pozemků p.č.426/4, 426/13
 12. Výkup části pozemku p.č.62 a prodej části pozemku p.č.817/6
 13. Výkup 2 betonových sloupů
 14. Nájem pozemků p.č.837/2, 426/1, 427/2
 15. Nájem části pozemku p.č.824/1
 16. Kontrola plnění usnesení
 17. Různé
 18. Závěr

Podklady a návrhy usnesení budou doplněny.