Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zastupitelstvo 27.4.2020

Podle zákona o obcích je svoláno jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

27.dubna 2020 (pondělí) od 16:30 hod.

na zahradě u budovy Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51 (v případě nepříznivého počasí se uskuteční v budově ÚMO Plzeň 10 – Lhota)

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Dopady nouzového stavu – nájmy, poplatky ze psů, poplatky z veřejných prostranství
 4. Výběrové řízení – nájem sokolovny [usneseni] [přílohy]
 5. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO 10 – Lhota [usneseni] [přílohy]
 6. Vyúčtování dotací za rok 2019 [usneseni]
 7. Dotace 2020 – Tadeáš Guláš [usneseni] [přílohy]
 8. Dotace 2020 – Pro Rozvoj Lhoty [usneseni] [přílohy]
 9. Sportmanie [usneseni] [přílohy]
 10. Splašková kanalizace, vodovod – K Jezírku, Na Blatech [usneseni] [přílohy]
 11. Výkup pozemku p.č.771/7 [usneseni] [přílohy]
 12. Výkup částí pozemků p.č.426/4, 426/13
 13. Výkup části pozemku p.č.62 a prodej části pozemku p.č.817/6 [usneseni] [přílohy]
 14. Výkup 2 betonových sloupů [usneseni] [přílohy]
 15. Nájem pozemků p.č.837/2, 426/1, 427/2 [usneseni] [přílohy]
 16. Nájem části pozemku p.č.824/1 [usneseni] [přílohy]
 17. Kontrola plnění usnesení [usneseni]
 18. Informativní zpráva – dopad snížení příjmů [usneseni] [přílohy]
 19. Různé
 20. Závěr

Další přílohy a podklady budou doplněny během zítřka.