Pozvánka na zastupitelstvo 27.4.2020

Podle zákona o obcích je svoláno jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

27.dubna 2020 (pondělí) od 16:30 hod.

na zahradě u budovy Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51 (v případě nepříznivého počasí se uskuteční v budově ÚMO Plzeň 10 – Lhota)

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Dopady nouzového stavu – nájmy, poplatky ze psů, poplatky z veřejných prostranství
 4. Výběrové řízení – nájem sokolovny [usneseni] [přílohy]
 5. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO 10 – Lhota [usneseni] [přílohy]
 6. Vyúčtování dotací za rok 2019 [usneseni]
 7. Dotace 2020 – Tadeáš Guláš [usneseni] [přílohy]
 8. Dotace 2020 – Pro Rozvoj Lhoty [usneseni] [přílohy]
 9. Sportmanie [usneseni] [přílohy]
 10. Splašková kanalizace, vodovod – K Jezírku, Na Blatech [usneseni] [přílohy]
 11. Výkup pozemku p.č.771/7 [usneseni] [přílohy]
 12. Výkup částí pozemků p.č.426/4, 426/13
 13. Výkup části pozemku p.č.62 a prodej části pozemku p.č.817/6 [usneseni] [přílohy]
 14. Výkup 2 betonových sloupů [usneseni] [přílohy]
 15. Nájem pozemků p.č.837/2, 426/1, 427/2 [usneseni] [přílohy]
 16. Nájem části pozemku p.č.824/1 [usneseni] [přílohy]
 17. Kontrola plnění usnesení [usneseni]
 18. Informativní zpráva – dopad snížení příjmů [usneseni] [přílohy]
 19. Různé
 20. Závěr

Další přílohy a podklady budou doplněny během zítřka.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání Velikost souboru Stažení
pdf dotace Tadeáš Guláš 20. 4. 2020 20:49 203 KB 58
zip dotace Tadeáš Guláš - příloha 20. 4. 2020 20:49 1 MB 56
pdf dotace Pro Rozvoj Lhoty 20. 4. 2020 20:54 202 KB 89
zip dotace Pro Rozvoj Lhoty - příloha 20. 4. 2020 20:54 44 KB 54
pdf informativní zpráva - snížení příjmů 20. 4. 2020 20:56 785 KB 55
xls informativní zpráva - snížení příjmů - příloha 20. 4. 2020 20:56 12 KB 47
pdf kanalizace 20. 4. 2020 20:58 202 KB 89
zip kanalizace - příloha 20. 4. 2020 20:58 521 KB 56
pdf Nájem pozemků p.č.837/2, 426/1, 427/2 20. 4. 2020 21:01 204 KB 44
pdf Nájem pozemků p.č.837/2, 426/1, 427/2 - příloha 20. 4. 2020 21:01 257 KB 43
pdf Nájem části pozemku p.č.824/1 20. 4. 2020 21:01 203 KB 44
pdf Nájem části pozemku p.č.824/1 - příloha 20. 4. 2020 21:01 3 MB 47
pdf sportmánie 20. 4. 2020 21:04 199 KB 54
pdf sportmánie - příloha 20. 4. 2020 21:04 551 KB 37
pdf závěrečný účet 2019 20. 4. 2020 21:06 289 KB 45
zip závěrečný účet 2019 - přílohy 20. 4. 2020 21:06 7 MB 34
zip závěrečný účet - podklady mateřská školka 25. 4. 2020 12:05 7 MB 12
pdf výkup pozemku 771/7 20. 4. 2020 21:09 199 KB 55
zip výkup pozemku 771/7 - přílohy 20. 4. 2020 21:09 426 KB 50
pdf výkup pozemku p.č.62 a prodej části pozemku p.č.817/6 20. 4. 2020 21:11 203 KB 77
zip výkup pozemku p.č.62 a prodej části pozemku p.č.817/6 - přílohy 20. 4. 2020 21:11 4 MB 84
pdf výkup sloupů 20. 4. 2020 21:13 204 KB 39
zip výkup sloupů - přílohy 20. 4. 2020 21:13 5 MB 38
pdf kontrola dotací 2019 25. 4. 2020 11:59 259 KB 34
pdf kontrola usnesení 25. 4. 2020 11:59 204 KB 22
zip výběrové řízení Sokolovna přílohy 25. 4. 2020 12:03 48 KB 91
pdf výběrové řízení Sokolovna 25. 4. 2020 12:03 198 KB 84