Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Archiv pro den: 28. 7. 2020

Najděte 10 rozdílů….

Nebudu Vás dále napínat, fotografie vlevo pochází z realizace kolem hlavní přečerpávací stanice (na výjezdu ze Lhoty) a druhá z návsi. Jak je na první pohled patrné i zde (a bohužel nejen zde), existují rozdíly v kvalitě provedení nejrůznějších prací souvisejících s výstavbou kanalizace.

Není tomu tak dávno, co se za cca 1.993 mil. provedla revitalizace návsi a ještě méně tomu, co byli majitelé aut, parkující na zeleni před prodejnou veřejně pranýřováni na facebooku.
Při realizaci povrchů komunikace kolem návsi na zeleni stála (nepamatuji si, že bychom na ZMO probírali zábor či výpůjčku tohoto pozemku – narozdíl od jiných) servisní vozidla dlouho dobu a nikdo nic neřešil.
Pokud bych pominul tento fakt, očekával bych, že stavebník uvede stav zabrané části minimálně do původního stavu, tedy opět naveze ornici a zaseje trávu. Jak je vidět z detailu fotografie a každému, kdo se půjde podívat, místo ornice je zasypáno podivným (patrně nejlevnějším) recyklátem obsahující kousky stavebních materiálů, jako je beton, namleté tašky atd. Jak je tedy možné, že parta, která dělá dlažbu a příjezd k přečerpávací stanici použije kvalitní kátrovanou zeminu a na náves se naveze stavební odpad?

Jsem si vědom toho, že tento materiál byl použit po celé Lhotě pro dosypání krajnic – lze samozřejmě tolerovat v místech, kde ani před realizací ornice nebyla, ale náves nedávno revitalizována za tyto peníze, která je na očích téměř všech obyvatel?

Podobně je na tom stav hlavní komunikace K Sinoru. Nemusím více popisovat, většina lidí si již horskou dráhou projela. Jen pro informaci, která se příliš mezi obyvatele nedostala: dle vyjádření ing. Škarbana (zástupce investora Vodárna Plzeň) komunikace bude opravena těsně před kolaudací stavby, tedy přelom říjen/listopad 2020. Do té doby se musíme se stavem smířit.

Podle informací v internetovém deníku QAP, bude v srpnu městská policie na tomto místě měřit rychlost – doufejme, že se jí podaří najít pro radar alespoň 3 body v rovině…

autor: Topinka