Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Archiv pro den: 30. 8. 2020

Pozvánka zastupitelstvo 7.9.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

7. září 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-7/2020 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení, přílohy]
 5. Dotace 2020 – Benátská noc [usnesení, přílohy]
 6. Vodovod Cedrová ul. [usnesení]
 7. Směna pozemku – 707 [usnesení, přílohy]
 8. Prodej pozemku – 437/9 [usnesení, přílohy]
 9. Prodej části pozemku – 781/84 [usnesení, přílohy]
 10. Prodej pozemku – 417/8 [usnesení, přílohy]
 11. Prodej pozemku – 417/7 [usnesení, přílohy]
 12. Prodej pozemku – 714/16 [usnesení, přílohy]
 13. Směna pozemků – 817/6 a p.č.62 (bude staženo z programu)
 14. Statut města Plzně [usnesení, přílohy]
 15. Nařízení města – MHD [usnesení, přílohy]
 16. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
 17. Informativní zpráva – MŠ [podklady]
 18. Různé
 19. Závěr