Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Rozšíření dětského hřiště

Dle schváleného návrhu zastupitelstva z 8.6.2020 se začalo pracovat na rozšíření hracích prvků na návsi ve Lhotě. Pracovní skupina Novák, Topinka a Kodl oslovila několik dodavatelů a z nabídek vybrala nejvýhodnější nabídku společnosti Dřevoartikl, s.r.o., která byla schopna dodat požadované prvky v zadané kvalitě a ceně. Navíc se povedlo díky realizaci výkopových a přípravných prací vlastními silami  cenu dále snížit na konečných 291 tisk. Kč. 

Jaké nové prvky budou k dispozici?

V první řadě je to pro nejmenší nové kryté pískoviště o rozměrech 4x4m, které jsme umístili částečně pod vzrostlou lípu, aby alespoň část dne bylo ve stínu. Dalším prvkem je kombinovaná závěsná houpačka, která je složena z „hnízda“, pro nejmenší „baby“ sedákem a dvěma bezpečnostními sedáky zavěšených na řetězech.

Do prostoru před klouzačku se opět vrátila vahadlová houpačka, ale tentokráte čtyřsedačková. Finále celé akce tvoří 18ti metrová lanová dráha s nástupní rampou.

1.9.2020 došlo k zabetonování nosných sloupků lanovky a po vyzrání betonu, kolem 10.9.2020 akce pokračovat napnutím lana a osazením nástupní rampy. V tomtéž termínu budou umístěny i další zbývající prvky. Poté bude pískoviště naplněno a dopadové plochy zasypány kačírkem a provedeny finálové úpravy zeleně.

22.9.2020 byly osazeny všechny hrací prvky a napnuto lano pro houpačku.

V měsíci říjnu bude provedeno oplocení prvků (bez lanovky) nízkým dřevěným plůtkem z důvodů bezpečnosti hrajících si dětí a blízké komunikace. 

Na aktuální podobu se můžete podívat v připojené galerii.

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf vítězná nabídka - Dřevoartikl s.r.o. 2 MB 587
pdf Nabídka TR Antoš s.r.o. 352 KB 360
pdf Nabídka Hřiště.cz 6 MB 390