Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka zastupitelstvo 30.11.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

30. listopadu 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Územní plán [usnesenípřílohy]
 3. Zpráva starostky
 4. Hospodaření 1-10/2020 [usnesení, přílohy]
 5. Rozpočtová opatření [usnesení]
 6. Rozpočet na rok 2021 [usnesení, přílohy]
 7. Prodej části pozemku – 783/6 [usnesení, přílohy]
 8. Směna pozemků – 574/3, 584/1, 584,12,596/42, 596/48, 596/49, 596/50 [usnesení, přílohy]
 9. Výkup betonového sloupu – p.č.414 [usnesení, přílohy]
 10. Výkup části pozemků – 426/4, 426/13 [usnesení, přílohy]
 11. Pronájem části pozemku – 618/203 [usnesení, přílohy]
 12. Návrh nařízení – Parkovací řád [usnesení, přílohy]
 13. Požadavky spolku Pro rozvoj Lhoty [usnesení, přílohy]
 14. On-line přenos [usnesení]
 15. Dotace na rok 2021 – Muška [usnesení, přílohy]
 16. Prodloužení vyúčtování – Cesta k remízku [usnesení, přílohy]
 17. Zásady pro poskytování dotací [usnesení, přílohy]
 18. Peněžitá plnění FO [usnesení]
 19. Pověření starostky k RO [usnesení]
 20. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
 21. Informativní zpráva – plán zasedání ZMO [usnesení]
 22. Různé
 23. Závěr

Dále mimo program byly zaslány následující návrhy usnesení:

 • zřízení pracovního místa pro úklid a údržbu obvodu (Topinka, SNK) [usnesení]
 • zadání projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici K Sinoru (Knotek, SNK) [usnesení]
 • úprava prostoru „za lávkou“ (Topinka, SNK) [usnesení]

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
zip rozpočet na rok 2021 - přílohy 609 KB 60
pdf prodej části pozemku – 783/6 104 KB 133
zip prodej části pozemku – 783/6 - přílohy 3 MB 70
pdf směna pozemků – 574/3, 584/1, 584,12,596/42, 596/48, 596/49, 596/50 104 KB 83
zip směna pozemků – 574/3, 584/1, 584,12,596/42, 596/48, 596/49, 596/50 - přílohy 11 MB 61
pdf výkup betonového sloupu – p.č.414 98 KB 95
zip výkup betonového sloupu – p.č.414 - přílohy 4 MB 65
pdf výkup části pozemků – 426/4, 426/13 102 KB 97
zip výkup části pozemků – 426/4, 426/13 - přílohy 968 KB 63
pdf pronájem části pozemku – 618/203 103 KB 92
pdf pronájem části pozemku – 618/203 - příloha 1 MB 113
pdf návrh nařízení – Parkovací řád 102 KB 118
zip návrh nařízení – Parkovací řád - příloha 235 KB 76
pdf požadavky spolku Pro rozvoj Lhoty 91 KB 109
xls požadavky spolku Pro rozvoj Lhoty - příloha 18 KB 103
pdf on-line přenos 122 KB 344
pdf dotace na rok 2021 – Muška 106 KB 80
zip dotace na rok 2021 – Muška - přílohy 4 MB 57
pdf prodloužení vyúčtování – Cesta k remízku 97 KB 99
zip prodloužení vyúčtování – Cesta k remízku - přílohy 341 KB 65
pdf zásady pro poskytování dotací 95 KB 90
pdf zásady pro poskytování dotací - příloha 203 KB 92
pdf peněžitá plnění FO 95 KB 88
pdf pověření starostky k RO 95 KB 103
pdf kontrola plnění usnesení 109 KB 81
pdf informativní zpráva - plán zasedání ZMO 126 KB 73
pdf pracovnik 131 KB 101
pdf projektová dokumentace 116 KB 98
pdf prostor za lávkou 127 KB 101