Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Lhota mít online přenos NEBUDE

I přes snahu sdružení SNK Pro Vás, kladného stanoviska SITMP a výsledků rychlé ankety mezi obyvateli obvodu (cca 60 by přenos uvítalo, pouze jeden proti), listopadové zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 Lhota rozhodlo o tom, že nesouhlasí s online přenosem jednání zastupitelstva.

Diskuse nad tímto bodem proběhla dle regulí jednacího řádu a jako hlavní námitkou se stal fakt a obava z toho, že po jednání bude někdo obratem obtěžovat paní starostku a domáhat se případného vysvětlení jejích názorů a postojů.

…nakonec jsme se rozhodli tento bod nepodpořit z jednoho prostého důvodu, že tady dost často dochází, nevím zda se vyjádřím dost přesně, ale paní starostka je dost často šikanována telefonickými různými dotazy v různých nevhodných časových dobách večerních a trošku se obáváme toho, že když tady bude probíhat tento online přenos, tak hned následně budou různé telefonáty a různá jiná mobilní komunikace a řekli jsme si, že by bylo dobré, kdyby ti lidé sem došli osobně a věci, které tady probíráme a chtějí s paní starostkou probrat, probrali tady v rámci zastupitelstva…

Dalším důvodem byla zmínka paní starostky, že pokud někdo chce něco vyjádřit a slyšet, má přijít a účastnit se. I přes námitku SNK Pro Vás, že není v možnostech obvodu pojmout větší množství občanů a vysvětlení, že pojem zastupitel je od toho, že zastupuje voliče právě v těchto případech, aby se oni sami nemuseli účastnit a přesto byla jejich vůle prezentována, se nepovedlo názor většiny zastupitelů změnit.

Pro on-line přenos by hovořila i současná epidemiologická situace, technologická připravenost města k řešení i další důvody jako např. možnost účastnit se „na dálku“ i občanům, kteří jsou nemocní, v práci nebo nemají možnost se osobně účastnit třeba z důvodu hlídání dětí.

Celý průběh jednání bude zveřejněn v zápisu z jednání, který bude do 10ti dnů k dispozici na ÚMO10 a ke stažení na tomto webu.

Výsledek hlasování o online přenosu jednání zastupitelstva:

  • Topinka Ondřej (SNK Pro Vás, pol. přísl. BEZPP- navrhující): PRO
  • Knotek Jiří (SNK Pro Vás, pol. přísl. BEZPP): PRO
  • Loulová Jindřiška (SNK Pro Vás, pol. přísl. BEZPP) : ZDRŽELA
  • Novák Jan (ODS a Sdružení pro Lhotu, pol. přísl. KDU-ČSL): nehlasoval
  • Havel Jan (ODS a Sdružení pro Lhotu, pol. přísl. TOP09) : PROTI
  • Kodl Petr (ODS a Sdružení pro Lhotu, pol. přísl. ODS) : PROTI
  • Hončarová Zdena (ODS a Sdružení pro Lhotu, pol. přísl. ODS) : ZDRŽELA