Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 31.3.2021

Podle zákona o obcích svolávám mimořádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na
den 31.března 2021 (středa) od 17:00 hod v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program

  1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
  2. Žádost MO Plzeň 10 – Lhota o prodloužení dotace na vývoz odpadních vod
  3. Závěr

V Plzni dne 22.března 2021