Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 19.4.2021

Podle zákona o obcích svolávám řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na
den 19. dubna 2021 (pondělí) od 17:30 hod v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-3/2021 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtové opatření [usnesení, přílohy]
 5. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO 10 – Lhota [usnesení, přílohy]
 6. Daň z nemovitosti [usnesení, přílohy]
 7. Žádost o udělení výjimky – MŠ [usnesení, přílohy]
 8. Slunolamy – MŠ [usnesení, přílohy]
 9. Splašková kanalizace – nedořešená část Polívkov [usnesení, přílohy]
 10. Kanalizační přípojky pro budovy ve správě MO [usnesení, přílohy]
 11. Dotace na rok 2021 – Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. [usnesení, přílohy]
 12. Prodloužení smlouvy o výpůjčce – Osada údolí slunce [usnesení, přílohy]
 13. Vyúčtování dotací za rok 2020
 14. Kontrola plnění usnesení
 15. Různé
 16. Závěr

V Plzni dne 9. dubna 2021