Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Nové ceny vývozu odpadních vod od 1.7.2021

Od 1. 7. 2021 dojde ke změnám v rezervačním systému svozu odpadních vod a také ve vyplácení příspěvků na svoz odpadních vod, které se dotknou všech, kteří nejsou připojeni na kanalizační řad. Město Plzeň rozhodlo, že nebude pokračovat ve vyplácení příspěvků z důvodu vybudování kanalizačních stok ve velké části našeho obvodu. Pro nás všechny by to znamenalo, že budeme svážet odpadní vody za plnou cenu, tak jak to dodnes musí dělat i jiní občané města Plzně, kteří žijí tam, kde město Plzeň ještě tuto infrastrukturu nevybudovalo. Nikdo z nich také nedostával a ani nedostává jakékoliv příspěvky na svoz odpadních vod. Občané Lhoty tuto možnost dostali díky slibu města v přístupové smlouvě z roku 2002, kde se město Plzeň zavázalo k vybudování kanalizace dle platného územního rozhodnutí. K tomu ale nedošlo a město začalo projektovat nový projekt. Ten získal stavební povolení až v roce 2013 a od té doby se hledaly finanční prostředky, které byly velmi vysoké a trvalo to velmi dlouho. Tento projekt ale nezahrnoval všechny ulice, které byly součástí původního projektu obce Lhota u Dobřan, a to z důvodu soukromého vlastnictví těchto komunikací.

Dnes už máme páteřní řad vybudovaný. V době, kdy se budoval, městský obvod zadal projekty na dořešení dalších ulic, tyto projekty získaly stavební povolení a v letošním roce by měla být zahájena další etapa výstavby, a to v ulicích nebo jejich částech Za Lesem, K Jezírku, Ke Křížku, Na Blatech, Cedrová, Mátová. I dále se řeší projektová dokumentace na další části Lhoty – ulice K Remízku, Na Dolíkách, zbytkové části ulic Cedrová, Mátová, Meduňková.

Zastupitelstvo našeho obvodu se pokusilo zvrátit rozhodnutí vedení města ohledně vyplácení příspěvků, bohužel nebylo úspěšné. Proto se rozhodlo, že bude občanům obvodu na svoz přispívat. Naše možnosti jsou ale velmi omezené, proto jsme se jednohlasně dohodli na podmínkách, které je nutné splnit, aby vám byl příspěvek přiznán. Podmínky jsou tři:

  • 1) trvalé bydliště žadatele v MO Plzeň 10 – Lhota,
  • 2) objekt nelze napojit na kanalizaci,
  • 3) svoz je objednán přes rezervační systém obvodu.

Výše příspěvku je 40,- Kč za 1m3 odpadních vod. Zda máte nárok na dotaci dle výše uvedených podmínek si prosím
zkontrolujte po přihlášení ve stávajícím i novém systému. Pokud shledáte údaj chybným, prosím kontaktujte p. Hončarovou: honcarovaz@plzen.eu .

Nový rezervační systém bude již ve správě našeho obvodu, stejně tak procesování plateb a schválených dotací, čímž ušetříme dosud účtovaný administrační poplatek. Navíc bude umožňovat tzv. sdílený vývoz, tedy pokud je kapacita jímky nebo septiku občana menší, než kapacita přepravního vozidla, lze na stejný termín objednat další svoz u jiného občana. Podmínkou je, že dané vozidlo a vývozce tuto službu umožní (zejména z kapacitních důvodů). Cena za svoz se skládá z dopravy, manipulace a likvidace OV. V případě sdíleného svozu se bude počítat polovina ceny dopravy a tedy lze takto ušetřit průměrně 400 Kč (dle ceny dopravce). Cena za dopravu se samozřejmě dělí, až při rezervaci druhého klienta na stejný časový úsek a dopravce. Orientační kalkulace vývozu uvádíme v tabulce níže.

Ostatní funkce systému budou pro občany zachovány ve stávajícím rozsahu, tedy možnost úpravy údajů, kontaktu, vytvoření rezervace a jejího storna. Navíc jsou přidány statistické přehledy, informace o nejbližším vývozu a aktuální informace, týkající se vývozového systému (výluky dopravců, změny v systému atd.).

Připravujeme i možnost „před rezervace“ (urgentní rezervace), kde se občan zařadí „do fronty“ a v případě uvolněného termínu se mu odešle informace o možnosti rezervace. Tím odpadne nutnost sledování kapacity systému. Další funkce budou přibývat dle potřeby.

Ceny vývozu při uplatnění dotace od 1.7.2021

Autor: Hončorová, Topinka; převzato ze zpravodaje Lhoťák červen 2021

TIP: S dotazy na toto i další témata můžete přijít na nejbližší veřejné jednání zastupitelstva obvodu, termíny a pozvánky viz náš web https://www.plzen-lhota.cz/clanky/pozvanky-zmo/ , obvykle pondělky ve večerních hodinách.