Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Nový rezervační systém

Vážení spoluobčané,

právě jsme spustili nový rezervační systém na objednávky svozu odpadních vod v městské části Plzeň 10 Lhota.
Důvodů pro změnu bylo několik, především možnost správy dotací pro obyvatele obvodu, úspora nákladů za správu rezervací
a možnost sdílených rezervací vývozu.

Uživatelské účty byly kompletně přeneseny z předchozího rezervačního systému a stejně tak i platné rezervace v období červenec-srpen 2021.

Z důvodu dovolené a nutnosti servisu vozového parku p. Charváta jsou jeho rezervace přeneseny na nového vývozce, společnost A jedeme s.r.o. – p. Rybka, který bude vyvážet za stejné ceny, jako pan Charvát.
Nový vývozce má mírně posunuté vývozní časy a tak byly Vaše rezervace upraveny v řádech minut, ovšem na stejné dny jako původní.
Prosíme tedy tímto, aby si všichni zkontrolovali platné objednávky a případně změnili požadované termíny a zejména nastavili správně objem vyvážené odpadní vody!

Nový systém umožňuje standardní funkce rezervačního portálu:

  • rezervace vývozu
  • zrušení objednávky
  • nastavení parametrů účtu
  • zasílání potvrzení
  • statistické přehledy

Při rezervaci bude spočtena předpokládaná cena dle ceníku vybraného vývozce a nastavené kapacity vývozního místa (jímky, septiku nebo ČOV).
Po přihlášení je zobrazena nejbližší rezervace a statistiky vývozů. Pokud máte již více uskutečněných a ověřených vývozů, systém dle objemu vypočte doporučené datum další rezervace.

Cena vývozu se skládá z dopravného, manipulace a likvidace OV (stočné). Obvod všem, kteří mají nárok na dotaci,
tedy mají trvalé bydliště na území obvodu a nemohou se připojit na vybudovanou kanalizaci, vyplácí příspěvek 40 Kč/m3.

Nově je umožněn tzv. „sdílený“ vývoz, kdy dopravce v jednom časovém úseku vyveze dva klienty.
V plánovacím kalendáři jsou tyto časové úseky (okénka) odlišeny barevně a je uvedena zbývající kapacita přepravního
prostředku. V případě sdíleného vývozu se dopravné rovnoměrně dělí mezi oba klienty.

V současnosti připravujeme rozšíření o tzv. „čekačku“, tedy stav, kdy se zařadíte do virtuální fronty a jakmile se uvolní termín,
budete upozornění emailem s možnosti okamžité rezervace.

Další informace vám budou poskytnuty na našem úřadě.
Problémy technického rázu (přihlášení, hesla, nemožnost rezervace atd.) prosím zašlete na email [email protected], kde se jim budeme neprodleně věnovat.

Rezervační systém najdete na odkazu: https://umo10.vyvozy.cz

Za UMO10 a realizátora systému

Ondřej TOPINKA

VSTOUPIT DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

Kliknutím vstoupíte na stránky nového rezervačního systému vývozu odpadních vod

VSTOUPIT