Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 13.9.2021

Podle zákona o obcích svolávám mimořádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na

den 13.září 2021 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-8/2021 [usnesení] [příloha]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení] [příloha]
 5. Dotace na rok 2021 – Pro rozvoj Lhoty [usnesení] [příloha]
 6. Dotace na rok 2021 – Klub maminek [usnesení] [příloha]
 7. Statut města Plzně [usnesení] [příloha]
 8. Novela OZV – místní poplatek za odkládání komunálního odpadu [usnesení] [příloha]
 9. Návrh nařízení [usnesení] [příloha]
 10. VŘ – projektová dokumentace víceúčelové budovy [usnesení] [příloha]
 11. Prodej pozemků – 618/463, 618/42, 40/7, 40/6, 437/37, 437/36 [usnesení] [příloha]
 12. Stanoviska k budoucím majetkoprávním vypořádání – Lettl, Polívka [usnesení] [příloha]
 13. Pracovník pro veřejné práce a úklid [usnesení]
 14. Vyúčtování dotací za rok 2020 [usnesení]
 15. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
 16. Informační zpráva [usnesení]
 17. Různé
 18. Závěr