Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Omezení příjezdu do Plzně přes Tyršův most

Tyršův most

Pokud jezdíte do Plzně přes Výsluní a Tyršův most do Doudlevec nebo na Slovany, připravte se v letošním roce na výrazná omezení.

Plzeň letos opraví povrch v ulici Edvarda Beneše a vybuduje nový kruhový objezd v křižovatce u Tyršova mostu. Průjezd místem bude výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projedou jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava bude moci projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí E. Beneše na Bory, pro druhý směr bude používat objízdnou trasu. Stavba bude probíhat po etapách, dokončena by měla být v září. Přesné termíny zahájení prací a uzavírek město zveřejní v nejbližších dnech.

„V křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské se nyní ve špičkách vytvářejí fronty aut. Vybudování okružní křižovatky má zlepšit plynulost provozu a odstranit dlouhé čekání řidičů přijíždějících do křižovatky ze Zborovské,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář. Ten současně upozornil, že stavba neovlivní záměr vybudovat vodovod a kanalizaci v lokalitě na Výsluní za Tyršovým mostem. S tímto projektem město čeká na vhodné dotační tituly.

Celá stavba, která zahrnuje opravu povrchu ulice Edvarda Beneše od železničního viaduktu k teplárně a výstavbu kruhového objezdu v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské, omezí dopravu v lokalitě v různé míře přibližně na půl roku. „Využijeme toho, že potřebujeme postavit okružní křižovatku a současně opravíme přilehlou část ulice Edvarda Beneše. Pro ty, kteří dosud přijíždějí autem do Plzně od Štěnovic a Radobyčic bude výhodnější použít linkové autobusy, MHD či kolo, které tímto místem projedou. Ostatní budou muset využít delší a časově náročnější objízdné trasy, protože jinak by budoucí okružní křižovatkou nešlo při její stavbě prakticky projet,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Tyršův most

Stavba začne na jaře a bude probíhat po etapách. Průjezd linek MHD bude umožněn, některé ale budou zčásti nebo zcela odkloněny. Frekventovaná autobusová linka číslo 30 bude vedena ze Slovan na Bory v původní trase, v obráceném směru odklonem přes Zborovskou a Samaritskou ulicí, linky 23 a 32 projedou přes Tyršův most a ulicí E. Beneše jen ve směru do města, ve směru z Bor budou tyto linky vedeny odklonem ulicemi Samaritská a Zborovská na Tyršův most obdobně jako linka 39. Trolejbusová linka 14 bude po dobu stavby ukončena v zastávce „Révová“, výjimku tvoří ranní školní spoj zajišťující spojení ke školám v sídlišti Bory. Odvoz dětí z Bor zpět do Doudlevec bude zajišťovat autobusová linka 32. Spoje linky 14 končící v Doudlevcích obslouží při cestě do konečné stanice oblast Mlýnského nábřeží a následně se budou Průmyslovou ulicí vracet zpět do centra.

Autobusové linky veřejné linkové dopravy (VLD) z jihu Plzně budou částečně odkloněny podobně jako individuální automobilová doprava již v Radobyčicích. Tyto autobusy budou přes Tyršův most jezdit jen ve směru do centra města, ve směru opačném pojedou ze zastávky Terminál Hlavní nádraží přímo na Bory a poté do Útušic.

Individuální automobilová doprava (IAD) z lokalit na jih od Plzně bude jezdit přes Bory nebo Slovany. Informace o uzavření Tyršova mostu dostanou řidiči už ve Štěnovicích, Útušicích, Radobyčicích a Liticích. Při cestě z Doudlevec budou moci ze Zborovské ulice projet přes Tyršův most, který bude pro automobilovou dopravu jednosměrně průjezdný směrem z města. Jednosměrná bude pro automobilovou dopravu také ulice Edvarda Beneše, ale v tomto případě směrem do města.

Cyklisté budou moci během všech tří etap projíždět stavbou oběma směry, neboť podél ulice E. Beneše vede v opravovaném úseku stezka pro pěší a cyklisty, které se oprava komunikace nedotkne. Na ni v místě zrušené zastávky „Tyršův most“ naváže dočasně vyznačená stezka pro pěší a cyklisty.

(zdroj Plzen.eu)