Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 25.4.2022

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

25.dubna 2022 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření
 4. Rozpočtová opatření
 5. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO 10 – Lhota
 6. Vodovod Cedrová
 7. Žádost o udělení výjimky – MŠ
 8. Den Lhoty
 9. Počet zastupitelů
 10. OZV – daň z nemovitosti
 11. OZV – poplatek z pobytu
 12. Parkovací řád
 13. Jízdné v MHD
 14. Prodej pozemku – 781/109
 15. Kontrola dotací za rok 2021
 16. Kontrola plnění usnesení
 17. Různé
 18. Závěr

Nově zařazené body:

5a) rezignace člena finančního výboru (Novák)
5b) půlmaraton (Novák)
14a) úpravy dětského hřiště (Topinka)
14b) nájem pódia (Topinka)

Zápis:

Zápis ke stažení je uveden ZDE