Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Půjčení pódia

Městský obvod Plzeň 10 Lhota zakoupil do majetku podium značky X-stage S10 ve složení 12ks desek o rozměru 1x2m včetně teleskopických nohou 40-60cm. Předpokládaný sestavený rozměr je 6x4m. Díky teleskopickým nohám je možno sestavit i na nerovném terénu (louka, zahrada) a je samozřejmě jej možno použít i v exteriéru.

Toto pódiu je možno si zapůjčit dle pravidel výpůjčního řádu. Půjčovné pro místní lhotské spolky je ZDARMA, pro místní obyvatele za 5.000,- Kč/akce a pro všechny ostatní za 10.000,- Kč.

Zájemci musí provést rezervaci minimálně týden před požadovaným termínem. Přehled blokovaných termínů je uveden v dokumentu níže.

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf usnesení MO10 117 KB 147
pdf výpůjční řád - pódium 129 KB 220
pdf Xstage_S10 produktový list 2 MB 165