Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Lhota a Valcha bude mít od září další autobusovou linku

Rada města Plzně schválila zavedení nové autobusové linky městské hromadné dopravy č. 42 z městské části Bory do Lhoty, desátého městského obvodu. Hlavním smyslem nové linky je zajištění obsluhy lokality Nová Valcha. Současně schválila prodloužení linky č. 26 na území Lhoty do Medové ulice. Město Plzeň a jeho dopravní podniky tak reagují na výrazný nárůst počtu obyvatel v lokalitách Nová Valcha a Lhota v posledních letech a potřebu zajištění dopravní obslužnosti těchto plzeňských částí.

Provoz linky 42 bude zahájen od 1. září 2022. Prodloužení do Medové ulice je vázáno na realizaci zastávky, kterou zajišťuje soukromý investor. Zde se zahájení provozu předpokládá v zimě 2022.

„Potřeba zavedení dopravní obsluhy do místní části Nová Valcha souvisí s výstavbou převážně bytových domů v ulicích K Sokolu a K Zelené louce i s žádostí zaměstnanců místního skladového areálu. Docházková vzdálenost v těchto lokalitách je 500 až 700 metrů, což je již na hraně doporučovaného standardu pro oblasti s trvalým bydlením. Obyvatelé žádají o zajištění spojů MHD zejména kvůli dopravě dětí do školy. Proto bude od září zavedena nová linka č. 42 obsluhující trasu zastávek Bory – U Darebáka – Chaty – Nádraží Valcha – U Prodejny – Špačková – Lašitov – Pod Dubovkou – náves Lhota, přičemž vybrané školní spoje pojedou až do zastávky U Luny“ uvedl náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, jenž má v gesci mimo jiné oblast dopravy. Dodal, že bude pro zastávku Špačková využíváno již vybudované nástupiště v ulici K Zelené louce na Nové Valše.

(schéma linky – zdroj Důvodová zpráva z 2021)

Základní interval spojů linky č. 42 bude 30 až 60 minut v přepravních špičkách v pracovních dnech. Předběžně se počítá s dobou provozu od 4:30 do 8 hodin, odpoledne od 13:30 do 17:30 hodin. Linka bude zatím v provozu pouze ráno a odpoledne během pracovních dnů.

U autobusové linky č. 26, která v současné době obsluhuje Valchu, Lhotu a zajíždí do Nové Vsi, dojde k optimalizaci počtu spojů obsluhujících zastávky Severní a Valcha ráno a odpoledne v pracovní dny. „Po dokončení zastávky v Medové ulici bude trasa této linky prodloužena do obratiště v ulici Medová. Současná zastávka Lhota na návsi se přejmenuje na Náves Lhota. Dokončení výstavby nové zastávky a obratiště MHD v Medové ulici předpokládáme ke konci letošního roku, do té doby budou spoje končit ve stávajícím obratišti na návsi ve Lhotě,“ dodal Michal Vozobule.

(Informace z jednání Rady města Plzně konané dne 27. 6. 2022)