Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 12.9.2022

na den 12.září 2022 (pondělí) od 17:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření [usnesení, příloha]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení]
 5. Statut města Plzně [usnesení, příloha, příloha 2]
 6. Rozšíření otevírací doby – sběrné místo [usnesení]
 7. Oprava povrchu – Za Lesem [usnesení, příloha]
 8. Stanovisko k zástavbě na pozemku 618/149 [usnesení, příloha, příloha 2]
 9. Průmyslová zóna Líně [usnesení]
 10. Vyúčtování energií za rok 2021 – sokolovna [usnesení, příloha, vyúčtování]
 11. Dotace na rok 2022 – Pro rozvoj Lhoty [usnesení, příloha]
 12. Dotace na rok 2022 – Cesta k remízku [usnesení, příloha]
 13. Prodej částí pozemků – 437/1, 437/34 [usnesení, příloha, příloha 2, příloha 3, příloha 4]
 14. Kontrola plnění usnesení
 15. Různé
 16. Závěr

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf 220912_FV1 187 KB 108
xls 220912_FV1_příloha 79 KB 100
pdf 220912_FV2 102 KB 113
pdf 220912_Statut 174 KB 98
pdf 220912_Statut_příloha1 2 MB 116
pdf 220912_Statut_příloha2 147 KB 132
pdf 220912_rozšíření 97 KB 116
pdf 220912_oprava 103 KB 139
pdf 220912_oprava_příloha 67 KB 110
pdf 220912_zastavba 101 KB 151
pdf 220912_zastavba_příloha1 5 MB 134
pdf 220912_zastavba_příloha2 1 MB 187
pdf 220912_líně 103 KB 150
pdf 220912_vyuctovani 111 KB 117
pdf 220912_vyuctovani_příloha 553 KB 111
pdf 220912_DOT1 100 KB 112
pdf 220912_DOT1_příloha1 278 KB 117
pdf 220912_DOT1_příloha2 162 KB 97
pdf 220912_DOT2 100 KB 119
pdf 220912_DOT2_příloha1 1 MB 116
pdf 220912_DOT2_příloha2 162 KB 93
pdf 220912_prodej 102 KB 130
pdf 220912_prodej_příloha1 696 KB 131
pdf 220912_prodej_příloha3 170 KB 121
pdf 220912_prodej_příloha4 521 KB 106
pdf 220912_prodej_příloha5 2 MB 128
pdf vyuctovani_elanho_2021 444 KB 221