Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na ustavující zasedání 17.10.2022

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota
dne 17.října 2022 (pondělí) od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení,
 2. Složení slibu členů zastupitelstva
 3. Určení zapisovatele a ověřitelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Schválení Jednacího řádu ZMO Plzeň 10 – Lhota
 6. Volba starosty, místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obvodu
  uvolněni
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a Volebního řádu
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru a dalších členů
  c) volba předsedy kontrolního výboru a dalších členů
 8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMO
 9. Diskuse
 10. Závěr