Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Odkanalizování Lhoty II

Dne 1.11.2022 proběhl 14tý kontrolní den stavby, na kterém zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací. Nejzásadnější shrnutí je následující:

  • chráničky plynu (Cedrová, Mátová, Meduňková) – motáž do 30.11.2022
  • přepojení vodovodního řadu Cedrová – po výsledcích rozboru vody
  • připojování na vodovodní řad (Cedrová) po schválení užívání řadu
  • předpokládaná kolaudace stavby (celé) – do 30.1.2023
  • předání staveniště
  • realizace věřejného osvětlení (Cedrová, Mátová, Na Dolíkách,část Meduňková)
  • po kolaudaci budou předány obyvatelům projekty na přípojky kanálu -> následuje realizace přípojek
  • žádost o vstup do komunikace za účelem vybudování přípojek bude řešena se správou statku MP
  • po stanovení limitního termínu pro připojení budou udělány finálové celoplošné povrchy (asfalt, 10cm)

V případě změn Vás budeme informovat.

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf harmonogram stavby 527 KB 193