Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 7.12.2022

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

07. prosince 2022 (středa) od 16:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé
 2. Kooptování nového člena zastupitelstva MO
 3. Zápis a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva MO
 4. Zpráva starosty, místostarostů, informační kanály pro veřejnost
 5. Snížení odměn místostarostů
 6. Rozpočet MO na rok 2023
 7. Rozpočtová opatření
 8. Finanční plnění fyzickým osobám za rok 2022
 9. Vývozy OV – dotace
 10. Navýšení finančního plnění za zimní údržbu
 11. Pověření starosty MO k rozpočtovým opatřením – přelom roku
 12. Kompetence výboru pro sport a kulturu
 13. Nový ceník pronájmu sálu – Sokolovna
 14. Výběrové řízení na pronajímatele Sokolovny
 15. Vyjádření k prodeji pozemku- p.č. 781/109 v k.ú. Lhota u Dobřan
 16. Vyjádření k prodeji pozemku – p.č. 437/1 a 437/34 v k.ú. Lhota u Dobřan
 17. Převod pozemku stát – město, část komunikace
 18. Vyjádření k výstavbě nových distribučních rozvodů NN
 19. Stanovisko k výstavbě rodinných domů Lesanka
 20. Střednědobý plán investic
 21. Plán zasedání zastupitelstva MO na rok 2023
 22. Kontrola plnění usnesení
 23. Různé
 24. Závěr

změna programu:

 • pojistka budov ve správě MO10
 • výkup části pozemků