Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Vánoční setkání se seniory

Jako každý rok, proběhlo vánoční setkání se seniory (70+) z našeho obvodu. Letos se poprvé konalo v Sokolovně a tak bylo možné sezvat více občanů. Po úvodním slovu a poděkování pana starosty Havla sehrály děti z naší mateřské školky připravené představení. Program dále pokračoval živou hudbou, kterou naši senioři využili k tanci.

Připravena byla také improvizovaná výstavka keramiky, kterou v rámci seniorského kurzu vyráběli jeho frekventanti v MUŠCE.

Rádi bychom poděkovali všem přítomným, paní Lukáškové za organizaci, dětem a učitelkám z MŠ, Jindrovi Charvátovi s Jindřiškou za hudební vložku a Honzovi Šlehoferovi za přípravu akce.

Ondřej Topinka