Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Nová služební místnost MP ve Lhotě

Městská policie Plzeň má od nového roku k dispozici na ÚMO Plzeň 10 ve Lhotě komfortní služební místnost

Za přítomnosti starosty městského obvodu Plzeň 10 Jana Havla, zástupce velitele pověřeného velením Městské policie Plzeň Tomáše Petříka, zástupce velitele Městské policie Plzeň pro výkon služby Bc. Michala Rybáčka MBA a velitelky obvodní služebny Městské policie Plzeň Bory Bc. Petry Machuldové, byla v pondělí 2. ledna oficiálně otevřena nová služební místnost v prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 10, na adrese K Sinoru 62/51, a to slavnostním přestřižením pásky.

   Prostory budou využívat především městští policisté z obvodní služebny Plzeň Bory, kteří zabezpečují veřejný pořádek v této lokalitě. Služební místnost bude využívána jako kontaktní místo pro styk s veřejností i k vyřizování běžné administrativní agendy.

   Městští policisté zde budou úřadovat každé pracovní pondělí vždy od 15.00-17.00 hod. Občanům Lhoty se tak nově naskytla možnost vyřídit si zde svůj přestupek, předat různé podněty, či připomínky.