Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Služby geodeta

Jak jsme Vás před časem informovali, v loňském roce proběhla kontrola skutečného stavu a stavu zákresu v katastru nemovitostí. Z katastrálního úřadu (KÚ) jsme obdrželi soupis cca 900 zjištění nesouladů se skutečným stavem. V některých případech se jedná o změnu využívání pozemku (např. orná půda bude vedena jako zahrada atd.), které vyžadují jen administrativní úkon a některých případech se jedná o chybně nebo vůbec nezakreslenou nemovitost v KN.

V těchto případech jsou (nebo budou) vlastníci obesláni a vyzváni KÚ k nápravě. Pro tuto činnost bude třeba si zajistit dokumentaci v archivu, viz kontakt níže nebo nechat udělat nový geometrický plán či náčrt. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství dotčených pozemků a geometr se obtížně shání za „rozumnou“ cenu, UMO10 zajistil geometry, kteří jsou schopni nakreslit geometrický plán za předem stanovenou max. cenu 4200,- Kč. Uvedená cena se může ponížit v případě, že bude pro doložení postačovat geometrický náčrt. Konkrétní práce si domluví geometr na místě při zaměření.

Jaký je postup a co dělat?

  1. vyčkejte, až budete KÚ kontaktováni!
  2. pokud potřebujete dohledat stavební dokumentaci v archivu, použijte kontakt níže a domluvte si schůzku
  3. pokud máte zájem o nakreslení geometrického plánu, vyplňte formulář níže nebo na tomto odkazu
  4. vyčkejte, kontakty z formuláře budeme předávat dávkově a geometr si domluví termín návštěvy
  5. platbu a smlouvu uzavřete přímo s geometrem (UMO10 je pouze zprostředkovatel)
  6. v případě dalšího řešení (např. černá stavba atd.) bude nutno navštívit stavební odbor UMO10 (ing. Královcová), viz kontakty níže

Pro informaci doplňujene následovné:

  • KÚ nezajímají stavby do 16 m2 – ty se do KN nezapisují (stavební úřad zajímají, pokud to není doplňková stavba k RD a pokud je to stavba na pozemku RD a stojí blíž než 2m ke společné hranici pozemků)
  • KÚ zajímají stavby 16-25m2 nebo ty co jsou blíže než 2m ke společné hranici pozemků
  • stavby 25m2+ zajímají KÚ i stavební úřad

Kontakty

Stavební archív města Plzně
Magistrát města Plzně, Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní, stavební archiv, Škroupova 5, kancelář: 15
Jindra Štěpánková, tel. 37 803 4142, [email protected], Petra Martinová, tel.: 37 803 4140, [email protected]

Stavební odbor MO10 Lhota
ing. Miroslava Kralovcová, tel.: 378 036 894, [email protected]

V případě dotazů nebo technických problémů mi neváhejte kontaktovat na [email protected].

Ondřej Topinka