Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Stav výstavby Odkanalizování Lhoty II + VO Polívkov

Krátké shrnutí současného stavu výstavby ve Lhotě, platné k 27.2.2023.

Odkanalizování Lhoty II

 • kanalizace byla dokončena ve všech realizovaných úsecích
 • VHS (dodavatel) nyní odstraňuje poslední nedostatky nahlášené Vodárnou Plzeň (jedná se o drobnosti)
 • Vodárna a VHS řeší předpřejímky stavby
 • VHS řeší změnové listy stavby
 • stavební úřad obdržel žádosti o vydání souhlasu a rozhodnutí
 • předpokládaný termín kolaudace kanalizace je přelom březen/duben 2023
 • po kolaudaci budou vyzvání účastníci k uzavření smlouvy a převzetí projektu domovních přípojek (Vodárna Plzeň)

Vodovod Cedrová

 • vodovod je dokončen
 • stavba čeká na kolaudační souhlas – schůzka proběhne 8.3.2023
 • po vydání souhlasu bude umožněno napojování přípojek – podmíněno souhlasem s projektem přípojky (stavební úřad MO10 Lhota) a podepsáním smlouvy o odběru (Vodárna Plzeň)
 • od kolaudace bude stanoven čas, do kdy bude umožněn vstup do komunikace (předpokládáme +6 měsíců)
 • po uplynutí poskytnutého termínu budou provedeny celoplošné povrchy asfaltu v dotčených komunikacích (Cedrová, Mátová, Meduňková) – předpoklad říjen 2023

Veřejné osvětlení Polívkov

 • stavba dokončena, zkolaudována a převzata SVS MP
 • zhotovitel IMONT Plzeň dokončí úklid a obnovení travnatých pásů, jakmile to umožní klimatické podmínky, nejdéle do 30.4.2023
 • překopy komunikací budou přeasfaltovány – termín dle spuštění provozu obaloven
 • po dohodě se SVS MP, bude ulice Na Dolíkách opravena celoplošně – cca květen 2023