Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na zastupitelstvo 5.4.2023

Podle zákona o obcích svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den
05. dubna 2023 (středa) od 16:30 hod
v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51.

program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé
 2. Zpráva starosty
 3. Zprávy místostarostů
 4. Novela vyhlášky- koeficient daň z nemovitosti
 5. Novela vyhlášky- poplatek za užívání veřejného prostranství
 6. Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky
 7. Stanovisko k prodloužení stavebních termínů z 2022/006129/NS
 8. Stanovisko k odkupu pozemku p.č.542/285 k.ú. Lhota u Dobřan
 9. Stanovisko k odkupu pozemku p.č.437/9 k.ú. Lhota u Dobřan
 10. Stanovisko k daru asfaltového recyklátu spolku Cesta k remízku
 11. Prováděcí dokumentace odkanalizování Lhoty-etapa III.
 12. Prováděcí dokumentace odkanalizování ulice Rekreační
 13. Finanční participace na Sportmánii 2023
 14. Rozpočtové opatření- zahradní prvky v MŠ Lhota
  14.a. Rozpočtové opatření č. 7
  14.b. Rozpočtové opatření č. 8
 15. Sanace budovy “Muška”
 16. Kontrola plnění usnesení
 17. Různé
 18. Závěr