Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Archiv pro den: 12. 5. 2023

Vyjádření ZUŠ

Rádi bychom se jako obvod vyjádřili k vypovězení nájemní smlouvy soukromému subjektu – základní a střední školy Zámeček.

Hlavním důvodem, který nás k tomu vedl je kritický nedostatek míst pro děti předškolního věku. Náš obvod je na tom s chybějícími místy nejhůře ze všech plzeňských městských obvodů. Obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 a tudíž pro mladší ročníky jsme chtěli zajistit alternativní řešení v podobě rozšíření dětské skupiny.

Samotnému aktu předcházelo několik jednání, kde jsme se snažili najít cestu, jak vyřešit souběh stávajícího stavu a záměru rozšíření dětské skupiny a plného využití objektu MUŠKY. Bohužel zejména z organizačních důvodů a specifických potřeb ZUŠ se nám nepodařilo najít vhodný kompromis a bylo nutno se rozhodnout pro jednu či druhou variantu. V neoficiálním rozhodování devíti zastupitelů bylo osm pro rozšíření dětské skupiny a jeden pro pokračování ZUŠ.

Důvody, které nás k tomu těžkému kroku vedly jsou následující:

  • již nyní je, podle našich informací v pořadníku zhruba 30 neuspokojených žádostí o přijetí do dětské skupiny
  • obvodní MŠ opět nemůže přijmout všechny přihlášené děti
  • chceme efektivní využití budovy po celý den, tedy od rána dětská skupina v celé budově a v odpoledních hodinách budou prostory budovy zaplněny volnočasovými aktivitami, jako například šachový, technický, přírodovědný nebo jazykový kroužek, tvořivé dílničky a další.
  • budova je v neuspokojivém technickém stavu a vyžaduje nákladné opravy – dosavadní nájemné nepokrylo ani výdaje na každoroční povinné revize

Naším dalším záměrem je tedy po vyklizení budovy začátkem července (po skončení školního roku), začít s nutnými opravami a dispoziční úpravou objektu, aby od září bylo možné otevřít pro dětskou skupinu i spodní patro. Zároveň interiér a vybavení přizpůsobit dalším volnočasovým aktivitám a kroužkům, které budou v září nově startovat. Přesunutím některých aktivit ze sokolovny vzniknou časová okna a bude možné otevřít další sportovní kroužek, např. již dlouho plánovaný basketbal či florbal.

Jsme si plně vědomi, že se krok dotkne i několika lhotských dětí, které kroužky keramiky nebo malování navštěvovali, ale pokusíme se najít alternativní řešení. Máme již první zájemce o tuto práci a doufáme, že se domluvíme na úspěšné a dlouhodobé spolupráci.