Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na ZMO 21.6.2023

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

21. června 2023 (středa) od 16:30 hod

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřovatelé
 2. Zpráva starosty
 3. Zprávy místostarostů
 4. Budova “Muška”
 5. Revokace usnesení 29/23 – Budova dětských skupin
 6. Výpůjčka pozemků pro SDH
 7. Přenesení pravomoci pro rozpočtová opatření na starostu MO
 8. Dotace pro linku bezpečí
 9. Kontrola plnění usnesení
 10. Různé
 11. Závěr

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf linka-usneseni 136 KB 92
zip linka - přílohy 2 MB 76
pdf pravomoci-usneseni 159 KB 108
pdf pravomoci-kuglerova-priloha 630 KB 80
pdf rozpočtové opatření 138 KB 80