Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Aktuální opravy

Jak jsme nedávno sdělovali, začaly po zimní sezóně nutné opravy majektu ve správě našeho obvodu, které řeší naše technická služba. Tímto děkujeme Františkovi za výborně za provednou práci!

Lavičky

V průběhu dubna došlo k demontáži, natření a výměně dřevěných částí všech laviček na návsi. Zároveň byly opět ukotveny do původních betonových soklů. Další ještě doplníme do prostoru návsi nebo hřiště.

Dětské hřiště

Na hřišti na návsi byla aktuálně vyměněna stříška skluzavkové věže, která byla ve špatném technickém stavu. Již dřívě věž dostala nové zábradlí a aktuálně bude proveden celkový nátěr herního prvku a přidáno lemování stříšky.

Dále dle výsledků každoroční kontroly hřiště autorizovanou firmou byly vyměněny dorazové pneumatiky pod vahadlovou houpačkou, aby lépe plnily svoji funkci.

Co dále nás čeká?

Jak bylo zmíněno výše, provede se nový nátěr skluzavkové věže, urovná se poklad pod houpačkami, v květnu firma zrealizuje stavbu lanové pyramidy. Pro dětské cyklisty máme připraveny nové stojánky na malá kola, která umístíme do vnitřního prostoru hřiště. Dále budeme řešit opravu sezení v prostoru za kapličkou.

Další velkou věcí je již připravený projekt Správy veřejného statku města Plzně (SVSmP) na opravu kapličky, která byla loni předána pod jejich správu. Součástí je oprava fasády, krovu ale i změna osvícení objektu.

Do konce května 2024 budou provedeny opravy propadů a povrchů po realizaci první etapy kanalizace a to zhruba v souhrnné délce 500m. Vetšina oprav bude provedena celoplošně, včetně nového asfaltového povrchu – vše v rámci reklamace prací a uplatnění záruky zhotovitele.

za MO Plzeň 10 – Lhota
Ondřej Topinka, místostarosta