Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Stavba nových zastávek Náves Lhota a dešťové kanalizace na návsi

Zastávky K Sinoru (Náves Lhota) vč. 1. etapy dešťové kanalizace ve Lhotě – chystaná akce SVSMP na rok 2024:

Stavba je situována v prostoru návsi v městské části Plzeň – Lhota. Navržené stavební úpravy zlepší podmínky pro cestující MHD a zvýší bezpečnost účastníků provozu.

Stavebně bude upravena krajská silnice III. třídy v délce cca 120 m, a to včetně autobusových zastávek MHD. Zastávky budou umístěny v jízdním pruhu se středním dělícím ostrůvkem. Doplněny budou i chodníky pro pěší a upraveny vjezdy na okolní soukromé pozemky.

Součástí stavby je rovněž výměna vodovodního řadu. Kompletně upraveno bude i odvodnění vozovky a chodníků v rozsahu stavby založením nové dešťové kanalizace, která bude odvedena přes lhotskou náves až do řeky Radbuzy.

Předpokládané náklady stavby: 35 mil. Kč, stavba by měla být zahájena v letních měsících roku 2024.

Převzato z webu města Plzně – Správy informačního statku – Přehled akcí SVSMP na území města Plzně v roce 2024 (komunikace a veřejná zeleň)