Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Archiv pro den: 17. 6. 2024

Pozvánka na ZMO 19.6.2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10–Lhota
na den 19. června 2024 (středa) od 16:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřovatelé
 2. Zpráva starosty, zprávy místostarostů
 3. Navýšení cen pronájmů Sokolovny
 4. Rozpočtové opatření – dotační dozor „Budova dětských skupin“
 5. Rozpočtové opatření – projektová dokumentace kanalizace K Remízku 
 6. Rozpočtové opatření – komunikace Lesanka

6.A. Rozpočtové opatření-rozpuštění sociálního fondu

 1. Zavedení projektu Vlídné WC
 2. Vyjádření k návrhům obecně závazných vyhlášek

8.A. Žádost o stanovisko- pronájem pozemků společnosti Domy Lesanka

 1. Zrušení společného školského spádového obvodu mateřských škol
 2. Žádost o dotaci – Hokra Cup
 3. Žádost o dotaci – Linka bezpečí
 4. Žádost o dotaci – volejbalový oddíl TJ Sokol Lhota
 5. Kontrola rozpočtových opatření, usnesení starosty
 6. Kontrola plnění usnesení, evidence projektů
 7. Různé
 8. Závěr