Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Autor: Ondřej Topinka

MO Plzeň 10 – Lhota vás zve na jarní výlet na zámek

V sobotu dne 4. května 2024 se koná výlet na zámek Mníšek pod Brdy, barokního areálu Skalka a do dendrologické zahrady v Praze Průhonicích. Odjezd v 7:00 hod od transformátoru (zastávka MHD Náves, Lhota) Přihlášky přijímá ÚMO Plzeň 10, od 8.4. do 29.4.2024, pondělí a středa 7:30-11:30 a 12:00-17:00 hod. Lukášková Zlatuše, 1. patro, kancelář č. 9. Více informací na tel. č. 378 036 895, mob. 602 788 581.

Přečtěte si více

Pozvánka na ZMO 3.4.2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10–Lhota na den
3. dubna 2024 (středa) od 16:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřovatelé
 2. Zpráva starosty, zprávy místostarostů
 3. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
 4. Vyjádření k návrhu OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 5. Vyjádření k návrhu OZV o změně Statutu města Plzně v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona
 6. Vyjádření k návrhu nařízení města Plzně, kterým se stanovuje tarif MHD
 7. Závěrečný účet MO Plzeň 10-Lhota
 8. Nová investiční akce – výměna plynového kotle v budově ÚMO Plzeň 10-Lhota
 9. Nová investiční akce – projektová dokumentace ulice K Poli
 10. Nová investiční akce – zaměření výškových poměrů – lokalita kolem ulice K Radbuze
 11. Rozpočtové opatření – dokončení kontejnerové sestavy
 12. Změna usnesení ZMO Plzeň 10-Lhota č. 68/23 – změna dodavatele herního prvku
 13. Ukončení dohody o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod a revokace usnesení č. 30/21
 14. Odměny členů výborů ZMO a přestupkové komise za rok 2023
 15. Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 10-Lhota
 16. Založení nového investičního dotačního titulu
 17. Podané žádosti o dotaci 2024
 18. Kontrola vyúčtování dotací za rok 2023
 19. Kontrola rozhodnutí starosty v pravomoci rady městského obvodu
 20. Kontrola plnění usnesení
 21. Různé
 22. Závěr

Pozvánka na zastupitelstvo 7.2.2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10–Lhota
na den

7. února 2024 (středa) od 16:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota K Sinoru 62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřovatelé
 2. Zpráva starosty, zprávy místostarostů
 3. Novela Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 10-Lhota
 4. Odpis investice – stará sokolovna
 5. Podané žádosti o dotaci 2024
 6. Rozpočtové opatření – Budova dětských skupin
 7. Rozpočtové opatření – oprava Domu služeb
 8. Rozpočtové opatření – Oprava komunikací Lesanka a Za Lesem
 9. Úprava výše příspěvku na stravování
 10. Regulativ užívání veřejných prostranství ve správě MO Plzeň 10-Lhota
 11. Kontrola vyúčtování dotací
 12. Kontrola rozpočtových opatření
 13. Kontrola plnění usnesení
 14. Informativní zprávy
 15. Různé
 16. Závěr

V Plzni, dne 26. ledna 2024

Pyžamový bál

Už máte vstupenku na pyžamák? Pokud ne, tak honem do sokolovny pro posledních pár vstupenek!

Bude to velká akce s bohatou tombolou a skvělou kapelou AgnesRock.

Pozvánka na zastupitelstvo 6.12.2023

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10–Lhota
na den 6. prosince 2023 (středa) od 16:30 hod.
v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřovatelé
 2. Zpráva starosty, zprávy místostarostů
  2.A. Plán řádných zasedání ZMO
 3. Využití služby mobilního rozhlasu
 4. Nové názvy ulic
  4.A. Místo pro používání pyrotechniky
 5. Souhlas s prodejem části pozemku p.č. 486/4, k.ú. Lhota u Dobřan
 6. Rozpočet MO Plzeň 10-Lhota na rok 2024
  6.A. Rozpočtové opatření č.21
  6.B. Dotace na příměstský tábor
 7. Prodloužení vyplácení dotace na odpadní vody v roce 2024
 8. Pořízení nových herních prvků
 9. Kontrola evidence investičních záměrů
 10. Kontrola plnění usnesení
  10.A. Revokace usnesení č. 53/23
 11. Různé
 12. Závěr