Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Aktuálně

Od července si připravte peněženky – vývoz jímek může násobně podražit

Podle aktuálních informací k 1.7.2021 přestane město Plzeň dotovat vývozy odpadních vod. Jak nám sdělila paní starostka, jeden z důvodů je, že „většina“ Lhoty se může připojit na nově vybudovaný řad. (názor „města“).

Bohužel tomu tak není. V loňském roce bylo vyplaceno na dotacích více než 2.400.000 Kč.

V současné době se řeší možné alternativní řešení. Dotace ve stejné výši přímo z obvodu se nám zdá vzhledem ke stavu financí a rozpočtu nereálná, za stejných podmínek jako dosud.

Další informace a rozbor vývozů v roce 2020 nejdete v tomto článku.

Topinka

PF 2021

Vše nejlepší do nového roku 2021 a hodně zdraví Vám přejí autoři portálu

Ondřej Topinka a Tomáš Halada

Lhota mít online přenos NEBUDE

I přes snahu sdružení SNK Pro Vás, kladného stanoviska SITMP a výsledků rychlé ankety mezi obyvateli obvodu (cca 60 by přenos uvítalo, pouze jeden proti), listopadové zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 Lhota rozhodlo o tom, že nesouhlasí s online přenosem jednání zastupitelstva.

celý článek

Najděte 10 rozdílů….

Nebudu Vás dále napínat, fotografie vlevo pochází z realizace kolem hlavní přečerpávací stanice (na výjezdu ze Lhoty) a druhá z návsi. Jak je na první pohled patrné i zde (a bohužel nejen zde), existují rozdíly v kvalitě provedení nejrůznějších prací souvisejících s výstavbou kanalizace.

Není tomu tak dávno, co se za cca 1.993 mil. provedla revitalizace návsi a ještě méně tomu, co byli majitelé aut, parkující na zeleni před prodejnou veřejně pranýřováni na facebooku.
Při realizaci povrchů komunikace kolem návsi na zeleni stála (nepamatuji si, že bychom na ZMO probírali zábor či výpůjčku tohoto pozemku – narozdíl od jiných) servisní vozidla dlouho dobu a nikdo nic neřešil.
Pokud bych pominul tento fakt, očekával bych, že stavebník uvede stav zabrané části minimálně do původního stavu, tedy opět naveze ornici a zaseje trávu. Jak je vidět z detailu fotografie a každému, kdo se půjde podívat, místo ornice je zasypáno podivným (patrně nejlevnějším) recyklátem obsahující kousky stavebních materiálů, jako je beton, namleté tašky atd. Jak je tedy možné, že parta, která dělá dlažbu a příjezd k přečerpávací stanici použije kvalitní kátrovanou zeminu a na náves se naveze stavební odpad?

Jsem si vědom toho, že tento materiál byl použit po celé Lhotě pro dosypání krajnic – lze samozřejmě tolerovat v místech, kde ani před realizací ornice nebyla, ale náves nedávno revitalizována za tyto peníze, která je na očích téměř všech obyvatel?

Podobně je na tom stav hlavní komunikace K Sinoru. Nemusím více popisovat, většina lidí si již horskou dráhou projela. Jen pro informaci, která se příliš mezi obyvatele nedostala: dle vyjádření ing. Škarbana (zástupce investora Vodárna Plzeň) komunikace bude opravena těsně před kolaudací stavby, tedy přelom říjen/listopad 2020. Do té doby se musíme se stavem smířit.

Podle informací v internetovém deníku QAP, bude v srpnu městská policie na tomto místě měřit rychlost – doufejme, že se jí podaří najít pro radar alespoň 3 body v rovině…

autor: Topinka