Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánky na ZMO

Zastupitelstvo 8.2.2021 je zrušeno

Oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 103, odst. 5 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, se zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota, svolané na pondělí 8. února 2021,

RUŠÍ

V Plzni dne 1. února 2021

Pozvánka zastupitelstvo 30.11.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den 30. listopadu 2020 (pondělí) od 17:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51 Detaily a návrhy usensení jsou v obsahu celého článku.

celý článek

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 7.10.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

7. října 2020 (středa) od 17:00hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Vodovod Cedrová ul.
 3. Rozpočtové opatření
 4. Různé
 5. Závěr

Podklady pro jednání budou předloženy zastupitelům formou „na stůl“.

Pozvánka zastupitelstvo 7.9.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

7. září 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-7/2020 [usnesení, přílohy]
 4. Rozpočtová opatření [usnesení, přílohy]
 5. Dotace 2020 – Benátská noc [usnesení, přílohy]
 6. Vodovod Cedrová ul. [usnesení]
 7. Směna pozemku – 707 [usnesení, přílohy]
 8. Prodej pozemku – 437/9 [usnesení, přílohy]
 9. Prodej části pozemku – 781/84 [usnesení, přílohy]
 10. Prodej pozemku – 417/8 [usnesení, přílohy]
 11. Prodej pozemku – 417/7 [usnesení, přílohy]
 12. Prodej pozemku – 714/16 [usnesení, přílohy]
 13. Směna pozemků – 817/6 a p.č.62 (bude staženo z programu)
 14. Statut města Plzně [usnesení, přílohy]
 15. Nařízení města – MHD [usnesení, přílohy]
 16. Kontrola plnění usnesení [usnesení]
 17. Informativní zpráva – MŠ [podklady]
 18. Různé
 19. Závěr

Pozvánka zastupitelstvo 22.6.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

22. června 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-4/2020
 4. Rozpočtová opatření
 5. Kontrola vyúčtování dotací za rok 2019
 6. Dotace 2020 – HOKRA Lhota
 7. Převod VHI – Plzeňský Sinor
 8. Splašková kanalizace – Remízek
 9. Změna vzhledu pietního místa
 10. Návrh OZV – taxislužba
 11. Návrh OZV – veř.prostranství
 12. Návrh OZV – psi
 13. Kontrola plnění usnesení
 14. Různé
 15. Závěr

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 8.6.2020

Podle zákona o obcích je svoláno mimořádné  jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

8. června 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Výběrové řízení na nájemce – sokolovna
 3. Dětské hřiště – Náves
 4. Udělení výjimky z počtu dětí v MŠ
 5. Různé
 6. Závěr