Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánky na ZMO

Pozvánka zastupitelstvo 22.6.2020

Podle zákona o obcích je svoláno řádné jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

22. června 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Zpráva starostky
 3. Rozbor hospodaření 1-4/2020
 4. Rozpočtová opatření
 5. Kontrola vyúčtování dotací za rok 2019
 6. Dotace 2020 – HOKRA Lhota
 7. Převod VHI – Plzeňský Sinor
 8. Splašková kanalizace – Remízek
 9. Změna vzhledu pietního místa
 10. Návrh OZV – taxislužba
 11. Návrh OZV – veř.prostranství
 12. Návrh OZV – psi
 13. Kontrola plnění usnesení
 14. Různé
 15. Závěr

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 8.6.2020

Podle zákona o obcích je svoláno mimořádné  jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10 – Lhota na den

8. června 2020 (pondělí) od 17:30 hod.

v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru  62 / 51

Program:

 1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
 2. Výběrové řízení na nájemce – sokolovna
 3. Dětské hřiště – Náves
 4. Udělení výjimky z počtu dětí v MŠ
 5. Různé
 6. Závěr