Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výstavba a projekty

Najděte 10 rozdílů….

Nebudu Vás dále napínat, fotografie vlevo pochází z realizace kolem hlavní přečerpávací stanice (na výjezdu ze Lhoty) a druhá z návsi. Jak je na první pohled patrné i zde (a bohužel nejen zde), existují rozdíly v kvalitě provedení nejrůznějších prací souvisejících s výstavbou kanalizace.

Není tomu tak dávno, co se za cca 1.993 mil. provedla revitalizace návsi a ještě méně tomu, co byli majitelé aut, parkující na zeleni před prodejnou veřejně pranýřováni na facebooku.
Při realizaci povrchů komunikace kolem návsi na zeleni stála (nepamatuji si, že bychom na ZMO probírali zábor či výpůjčku tohoto pozemku – narozdíl od jiných) servisní vozidla dlouho dobu a nikdo nic neřešil.
Pokud bych pominul tento fakt, očekával bych, že stavebník uvede stav zabrané části minimálně do původního stavu, tedy opět naveze ornici a zaseje trávu. Jak je vidět z detailu fotografie a každému, kdo se půjde podívat, místo ornice je zasypáno podivným (patrně nejlevnějším) recyklátem obsahující kousky stavebních materiálů, jako je beton, namleté tašky atd. Jak je tedy možné, že parta, která dělá dlažbu a příjezd k přečerpávací stanici použije kvalitní kátrovanou zeminu a na náves se naveze stavební odpad?

Jsem si vědom toho, že tento materiál byl použit po celé Lhotě pro dosypání krajnic – lze samozřejmě tolerovat v místech, kde ani před realizací ornice nebyla, ale náves nedávno revitalizována za tyto peníze, která je na očích téměř všech obyvatel?

Podobně je na tom stav hlavní komunikace K Sinoru. Nemusím více popisovat, většina lidí si již horskou dráhou projela. Jen pro informaci, která se příliš mezi obyvatele nedostala: dle vyjádření ing. Škarbana (zástupce investora Vodárna Plzeň) komunikace bude opravena těsně před kolaudací stavby, tedy přelom říjen/listopad 2020. Do té doby se musíme se stavem smířit.

Podle informací v internetovém deníku QAP, bude v srpnu městská policie na tomto místě měřit rychlost – doufejme, že se jí podaří najít pro radar alespoň 3 body v rovině…

autor: Topinka

Mapa stavu kanalizace ve Lhotě

Situace s kanalizací ve Lhotě je trochu nepřehledná. Je mnoho míst, která v rámci projektu „Odkanalizování Lhoty“ nejsou řešena. Obvykle proto, že když se „tehdy“ projekt připravoval, na těchto místech ještě nebyly domy nebo byly ulice v soukromém vlastnictví, např. developera. Naopak část „lidí v Plzni“ ví, že projekt Odkanalizování Lhoty běží, a kanalizaci ve Lhotě mylně považují za dokončenou. Připravili jsme proto mapku pro snazší orientaci.

Interaktivní mapku níže si můžete zvětšit, posunout, kliknout pro název ulice…

UPOZORNĚNÍ: Nejde o přemalování stok, ale o „převedení na ulice“, tedy o zobrazení vyřešených ulic (míst k bydlení) a těch zbývajících. Zahrnuli jsme i některé ulice, které katastrálně nejsou Lhotou, ale fakticky na ni navazují a mnoho lidí je za Lhotu považuje. Vedení i konce jednotlivých úseků mohou být pouze přibližné, pro přesné informace o vedení stok a možnosti napojení kontaktujte Úřad městského obvodu.

  • ZELENÁ – aktuálně budovaná kanalizace v rámci projektu Odkanalizování Lhoty
  • MODRÁ – část novostaveb s vlastní kanalizací a ČOV
  • ORANŽOVÁ – další připravované a projektované oblasti
  • ČERVENÁ – neřešeno (tj. není nic z předchozího, ale jsou zde ulice s domy)

TIP: V mobilu zvětšíte mapu kliknutím na čtvereček v jejím pravém horním rohu.

Pokud víte o nějaké změně nebo jste objevili nepřesnost, dejte nám to prosím vědět.

Další informace o projektu Odkanalizování Lhoty najdete na stránce zde

Revizní šachta pro kanalizaci

rozhodli jsme vám poskytnout výkres k výrobě kanalizační šachty dle Plzeňského standardu zdarma pro osobní použití. Můžete si ji dle něj nechat vyrobit.

Pokud by byl zájem, je možné upravit výkres dle požadavků jednotlivce, zařídit výrobu šachty a dovoz do Lhoty.
Více k této možnosti vám sdělí Lukáš Broumský, kterému můžete psát email nebo do zpráv na Facebooku.

Prototyp šachty naleznete na fotografiích níže, specifikace jsou:

  • výška 1 500 mm
  • šířka 600 mm
  • šířka stěny 5 mm
  • šířka stěny víka 8 mm

Více naleznete v přiloženém výkresu. Orientační cena včetně dopravy, výkresu a dodání je cca 6.000,- Kč

Pozor! Tento typ šachty lze použít jen pro přípojky do hloubky do max. 1.5m, pro hlubší je nutno použít betonové prefabrikované díly o průměru DN1000.