Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Výstavba a projekty

Školka připravena na nový školní rok

Během prázdnin jsme kompletně opravili a zrekonstruovali hrací prvky, natřeli a připravili kuchyňky a dětský ponk, vyměnili staré krycí sítě na pískovištích a natřeli a vyměnili zábradlí, které vede z I.NP na zahradu školky.

Budova školky byla také připojena na kanalizační řad a upraveny povrchy chodníků.

Nyní je i čerstvě posekáno a školka už se těší zítra na nové děti.

Altán na hřišti

Na dětském hřišti na návsi došlo loni k vykácení poškozených dřevin a tím ubyl zastíněný prostor – MO10 dle společné dohody a usnesení nyní zakoupilo dřevěný altán, který umístíme do prostoru hřiště, v těsné blízkosti zadní branky. Altán bude vybaven ze dvou stran bočnicemi o výšce 90cm a stolkem s lavicemi. Tím bude umožněno využití kryté plochy k hraní deskových her nebo vychutnání svačiny ve stínu, zvláště v letních měsících.

Rozměry jsou 2.90×4.90m, altán bude posazen na desce ze zámkové dlažby. Pro tuto akci je již v rozpočtu vyhrazeno 100tis. Kč, vlastní cena altánu s dopravou a zástěnami činí 54tis., teréní úpravy a položení dlažby cca 30tis. Zámkovou dlažbu jsme vyjednali zdarma prostřednictvím SVSMP (správy veřejného statku MP), materiál štěrkového lože bude poskytnut společností Eurovia. V současné době je altán složen již na úřadu a bude se natírat.

Zítra 2.3.2023 započnou zemní práce, tzn. vybargruje se prostor pro zámkovou dlažbu (3×5m) a dále bude následovat zabetonování obrubníků a položení dlažby. Poté bude altán složen na místě. Předpokládané dokončení je konec března 2023.

Revize objektů zapsaných v katastru nemovitostí ve Lhotě

Vážení spoluobčané, loni proběhla v našem obvodu revize a kontrola skutečného stavu a zápisu v katastru nemovitostí. Katastrální úřad zjistil celou řadu nesrovnalostí a postupně bude vyzývat majitele k nápravě.

Na základě těchto skutečností může vzniknout potřeba občanů navštívit stavební archív města Plzně, kde jsou uloženy dokumenty týkající se povolování staveb. Do archívu je třeba se telefonicky nebo mailem objednat a na základě identifikace nemovitosti parcelním číslem nechat vyhledat příslušnou dokumentaci. Doporučujeme volat v úředních dnech, mimo úřední dny jsou pracovnice v budovách archívu mimo kancelář.

Kontakt na archív:

Magistrát města Plzně, Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní, stavební archiv, Škroupova 5, kancelář: 15

Jindra Štěpánková, tel. 37 803 4142, stepankovaj@plzen.eu, Petra Martinová, tel.: 37 803 4140, martinova@plzen.eu.

Odkanalizování Lhoty II

Aktuální informace po včerejším 18. kontrolním dnu a další průběh:

  • zhotovitel dodělal chráničky plynu v křížení s kanalizací – výkopy budou nyní zasypány (Cedrová, Mátová)
  • přepřejímky kanalizace a vodovodu probíhají, nedostatky jsou průběžně odstraňovány
  • dokumentace provedení hotová a předána
  • předpokládaný termín požádání o kolaudační souhlas – únor 2023
  • předpokládané rozhodnutí a vydání kolaudačního souhlasu (voda a kanalizace) – přelom březen/duben 2023

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že faktické připojování na kanalizaci bude umožněno v dubnu 2023 – po uzavření smlouvy s Vodárnou Plzeň. Smlouvy a projekty bude možné vyzvedávat patrně v sídle Vodárny (bude upřesněno) a po vydání uzemního souhlasu bude možné realizovat napojení.

Pro připojování na vodu platí obdobné – nejprvne nutno uzavřít smlouvu s Vodárno a domluvit termín připojení (navrtání) hlavního řadu (provádí zaměstnanci Vodárny). Uzemní souhlasy by měli mít občané již vydány – díky nim mají rezervovanou kapacitu připojení. Pozor – platí DVA roky od vydání!

autor: Topinka